ΥΠΑΝ για βαθμολογίες των Παγκυπρίων Πρόσβασης: Ένας μέσος όρος είναι απλώς ένας αριθμός


Μια κατανομή με ποσοστό 62% πάνω από τη βάση είναι κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ότι κατατάσσεται στην περιοχή του «φυσιολογικού».

Με ανακοίνωσή του το ΥΠΑΝ αναφέρει:

«Λαμβάνοντας υπόψη δημόσια σχόλια και δημοσιεύματα που αφορούν τις επιδόσεις των υποψηφίων στις Παγκύπριες Εξετάσεις και ένα ερώτημα που προβάλλεται κατά πόσον ο μέσος όρος των βαθμολογιών ειδικά στα Νέα Ελληνικά είναι «ικανοποιητικός» ή όχι, επιβάλλονται κάποιες διευκρινήσεις.

Οι Παγκύπριες Εξετάσεις αποβλέπουν σε «κατάταξη» των υποψηφίων. Είναι διαδικασία «διαλογής» προκειμένου μεταξύ του υπέρτερου αριθμού υποψηφίων να διατεθούν οι αριθμητικά λιγότερες διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια. Σε αυτές κρίνονται οι υποψήφιοι/-ες στη βάση της καλύτερης δυνατής επίδοσης για σκοπούς εισδοχής σε πανεπιστήμια.

Το επίπεδο γνώσεων και τα μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με τις επιδιώξεις της Μέσης Εκπαίδευσης καταγράφεται μέσα από την αξιολόγηση που γίνεται από το σχολείο, η οποία και καταλήγει σε βαθμολογία για τις επιδόσεις όλων των μαθητών/-τριών (τόσο μέσα από τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων όσο και τη συνεχή/συντρέχουσα αξιολόγηση στη διάρκεια των μαθημάτων).  

Εν πάση περιπτώσει, μέσα σε ένα πληθυσμό της τάξης των πέντε χιλιάδων είναι αναμενόμενο η μέση τιμή να είναι περίπου αντίστοιχη της «μέσης» στην κλίμακα βαθμολογίας (όπως, για παράδειγμα, το 11/20). Τόσο στην περίπτωση αυτών των εξετάσεων στην Κύπρο, όσο και σε άλλες ανάλογες διαγωνιστικές εξεταστικές διαδικασίας αυτού του τύπου, προβλέπεται ότι ο «μέσος όρος» θα κυμαίνεται γύρω στο μέσο όρο της κλίμακας της εφαρμοζόμενης βαθμολογίας.

Θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει πρόβλημα σε μια τέτοια διαδικασία πρόσβασης και διαλογής των υποψηφίων, ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, εάν ο «μέσος όρος» των βαθμολογιών ήταν π.χ.16/20 ή 5/20.

Αλλά όσον αφορά και απόπειρα να γίνει διάγνωση του μαθησιακού επιπέδου μέσω αυτών των βαθμολογιών, πρέπει να υπογραμμισθεί ότι ένας μέσος όρος είναι απλώς ένας αριθμός. Κατ’ ακρίβεια «δεν υπάρχει» 11/20. Υπάρχουν οι άριστοι, 59 υποψήφιοι/-ες με βαθμολογία 18-20/20, άλλοι/-ες 764 με βαθμολογία 15-18/20 και συνολικά 2.205 υποψήφιοι/-ες με βαθμολογία μεταξύ 12 και 20/20. Όπως και 1.923 υποψήφιοι/-ες που έχουν βαθμολογία χαμηλότερη από 10/20, όπως ενδέχεται να συμβαίνει σε κάθε περίπτωση.  

Στη βάση των διαβαθμίσεων που δημιουργεί η βαθμολογία επιλέγονται εκείνοι που θα πάρουν τις θέσεις στα πανεπιστήμια, αξιοκρατικά. Αυτός είναι ο σκοπός εισαγωγικών εξετάσεων-εξετάσεων πρόσβασης, όπως είναι οι Παγκύπριες. Μια κατανομή με ποσοστό 62% πάνω από τη βάση είναι κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ότι κατατάσσεται στην περιοχή του «φυσιολογικού».

ΥΓ. Για το Υπουργείο και το εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει πάντως κρίσιμο ότι μια μερίδα υποψηφίων, 472 στον αριθμό, είχαν σε αυτό τον διαγωνισμό βαθμολογίες μέχρι και 5/20. Αυτό είναι ένα ζήτημα που μαρτυρά και μαθησιακά δεδομένα, αλλά και την επίγνωση υποψηφίων σχετικά με τις γνώσεις και τις δυνατότητες τους και πρέπει να αποτελεί στόχο βελτίωσης. Όπως ένα ανάλογο ζήτημα στοιχειοθετείται και μέσα από τις γραπτές αξιολογήσεις του σχολείου στη διάρκεια της φοίτησης στα λύκεια».  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1333