Ο Προδρόμου συναντήθηκε με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για Δημιουργία Αρχείου Εκπαιδευτικής Ιστορίας


Υπάρχουν αρχεία και έγγραφα τόσο στις σχολικές μονάδες όσο και στις κατά τόπους Σχολικές Εφορείες και τις Τοπικές Αρχές, τα οποία δεν παρακολουθούνται αποτελεσματικά ούτε τυγχάνουν πάντοτε της απαραίτητης φροντίδας, συντήρησης και αξιοποίησης.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022, η πρώτη ενημερωτική συνεδρία του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Δημιουργία Αρχείου Εκπαιδευτικής Ιστορίας.

Ο κ. Προδρόμου ανέπτυξε στα μέλη της Επιτροπής το σκεπτικό της απόφασης για τη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής με σκοπό τον εντοπισμό, τη διάσωση και την αξιοποίηση του αρχειακού υλικού των σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και τον ρόλο που αυτή θα διαδραματίσει σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ). Απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα Αρχείο Εκπαιδευτικής Ιστορίας με έδρα το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών.

Όπως προέκυψε από τη συνάντηση, υπάρχουν αρχεία και έγγραφα τόσο στις σχολικές μονάδες όσο και στις κατά τόπους Σχολικές Εφορείες και τις Τοπικές Αρχές, τα οποία δεν παρακολουθούνται αποτελεσματικά ούτε τυγχάνουν πάντοτε της απαραίτητης φροντίδας, συντήρησης και αξιοποίησης. Επίσης, για τον σκοπό συγκρότησης ενός ενιαίου Αρχείου θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία και με την Αρχιεπισκοπή και τις Μητροπόλεις. Όλο αυτό το πλούσιο υλικό πρέπει να καταγραφεί και να προωθηθεί η ψηφιοποίησή του, ώστε παράλληλα με την πρωτότυπη να είναι διαθέσιμη και η ηλεκτρονική του μορφή, για να δοθεί η δυνατότητα για ευρύτερη μελέτη και έρευνα. Για τον σκοπό αυτό θα δοθούν σχετικές οδηγίες στα σχολεία ως προς τον χειρισμό τόσο του αποθηκευμένου υλικού όσο και των εγγράφων/στοιχείων από τούδε και στο εξής, ούτως ώστε: α) να καταγραφεί το υφιστάμενο υλικό και β) να συγκροτηθούν και κατά τόπους αρχεία. Επίσης, το κάθε σχολείο θα πρέπει να προσπαθήσει να προβεί στην καταγραφή της ιστορίας του από την ημέρα της ίδρυσής του. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα γίνει για την ανασύνταξη των αρχείων των κατεχόμενων σχολείων μας.  

Την Επιτροπή απαρτίζουν οι: Δημήτρης Χαραλάμπους (Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Νάσα Παταπίου (Ιστορικός, Ερευνήτρια, Ποιήτρια), Μαρία Μιχαηλίδου (πρώην Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης, Συγγραφέας), Δημήτρης Ταλιαδώρος (Διευθυντής Λυκείου, Ιστορικός) και Δημήτρης Μικελλίδης (Πρώτος Λειτουργός Δημοτικής Εκπαίδευσης, Συγγραφέας).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1154