Προδρόμου: Δεν τίθεται θέμα αυτονόμησης των ΜΙΕΕΚ, αλλά θεσμοθέτησης και αναβάθμισης


Στη βάση των πρόσφατων Αποφάσεων του Υπουργικού, θα συνεχιστεί όπως μέχρι τώρα η σχέση και συνεργασία των ΜΙΕΕΚ με την Τεχνική Εκπαίδευση του ΥΠΑΝ.

Ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας συμμετείχε σήμερα σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού κατά την οποία συζητήθηκε η λειτουργία των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ).

Μετά το πέρας της συνεδρίας, ο κ. Προδρόμου σε δηλώσεις του ανέφερε: «Ενημέρωσα σήμερα τη Επιτροπή Παιδείας της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με το θέμα που έχει εγγράψει για να εξετάσει που αφορά στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ).

Κατ’ αρχάς πρέπει να υπογραμμίσω ότι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας θεωρεί σημαντικά τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται μέσω των ΜΙΕΕΚ και σκοπό έχει να αξιοποιήσει και να επεκτείνει τη μέχρι τώρα επιτυχή δεκαετή λειτουργία τους. Υπάρχει στη χώρα μας ανάγκη για επαγγελματική εκπαίδευση σε τριτοβάθμιο (μεταλυκειακό) επίπεδο και σε αυτή την ανάγκη ανταποκρίνονται τα προγράμματα που προσφέρουν τα ΜΙΕΕΚ. Εξάλλου, πρέπει να λεχθεί, ότι στην περίπτωση αυτού του θεσμού έχουμε ένα παράδειγμα καλής πρακτικής που συνεχίζεται από διαδοχικές κυβερνήσεις.

Πρέπει να διευκρινίσουμε, επειδή εμπεριέχεται ενδεχομένως και στον τίτλο του εγγεγραμμένου θέματος, αλλά ακούστηκαν και από ορισμένους προβληματισμοί, ότι δεν πρόκειται για «αυτονόμηση», αλλά για θεσμοθέτηση και αναβάθμιση. Συγκεκριμένα και στη βάση των πρόσφατων Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, θα συνεχιστεί όπως μέχρι τώρα η σχέση και συνεργασία των ΜΙΕΕΚ με την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Υπουργείου Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ). Οι ίδιες ρυθμίσεις που ισχύουν μέχρι τώρα θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται, τόσο για τη διδασκαλία, όσο και για  τη διεξαγωγή μαθημάτων και εργαστηρίων σε Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ). Εκείνο το οποίο προβλέπεται να γίνει είναι θεσμοθέτηση και αναβάθμιση.

Πρώτον, όσον αφορά τη θεσμοθέτηση: Εφόσον πρόκειται για μια δημόσια σχολή επαγγελματικών σπουδών επιπέδου τριτοβάθμιας (μεταλυκειακή) εκπαίδευσης, το ΥΠΑΝ προχωρά σε θεσμοθέτηση της, έχοντας συντάξει νομοθεσία, όπως προβλέπεται για όλες τις δημόσιες σχολές. Αφού ολοκληρωθεί η νομοτεχνική επεξεργασία και εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο θα κατατεθεί στη Βουλή για έγκριση. Με την ενεργοποίηση της νομοθεσίας θα γίνει και η πλήρωση, στη βάση αντίστοιχων σχεδίων υπηρεσίας, των τριών διευθυντικών θέσεων που ήδη προβλέπονται για τα ΜΙΕΕΚ. Δηλαδή θέσης Διευθυντή, Προϊστάμενου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Υπεύθυνου Φοιτητικής Μέριμνας.

Ταυτόχρονα και επειδή στο ενδιάμεσο τίθεται στη διάθεση των ΜΙΕΕΚ, από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, το νεόδμητο κεντρικό κτήριο που ολοκληρώθηκε στη Λεμεσό, μετά από δωρεά και προκειμένου να μην παρατηρηθεί κενό, εξετάζεται το ενδεχόμενο να εξασφαλιστούν προσωρινά υπηρεσίες για να συμπληρωθούν αυτές οι τρεις θέσεις μέχρι τη μόνιμη πλήρωσή τους.

Δεύτερο, όσον αφορά την αναβάθμιση: Έχει αποφασιστεί να διατεθούν, εκτός του νέου κτηριακού συγκροτήματος στη Λεμεσό και οι κτηριακές εγκαταστάσεις που φιλοξενούν το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο, από το 2025-26, όταν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα το εγκαταστήσει στις νέες εγκαταστάσεις των οποίων η κατασκευή ξεκινά αυτές τις μέρες στην Πάφο, στη βάση συμφωνίας που έκανε το ΤΕΠΑΚ με τον Δήμο Πάφου. Στο κτήριο της Λεμεσού προβλέπεται να εγκατασταθεί η έδρα και διεύθυνση των ΜΙΕΕΚ και τόσο εκεί, όσο και στο κτήριο της Λευκωσίας θα φιλοξενηθούν και προγράμματα διδασκαλίας. Εξυπακούεται ότι τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών σε άλλες επαρχίες όσο και τυχόν προγράμματα που δεν μπορεί πρακτικά να λειτουργήσουν σε αυτά τα δυο κτήρια, θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως μέχρι τώρα, σε εγκαταστάσεις Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Στη βάση αυτών των αποφάσεων οι μέχρι τώρα ρυθμίσεις λειτουργίας και η αξιοποίηση προσωπικού της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα συνεχιστούν. Οι σχετικοί εμπλεκόμενοι συλλογικοί φορείς, όπως οι εργοδοτικές και συνδικαλιστικές θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Σχολής ΜΙΕΕΚ.   

Στόχος θα είναι να διευρυνθούν τα προγράμματα που θα προσφέρονται από τα ΜΙΕΕΚ και να δημιουργούνται δυνατότητες υποδοχής περισσότερων σπουδαστών, εφόσον ομολογουμένως υπάρχουν στην κυπριακή οικονομία και αγορά εργασίας ανάγκες και είναι επιθυμητό να προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες απόκτησης επαγγελματικών προσόντων ή και επανειδίκευσης σε νέους. Οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις, η θέσπιση νομοθεσίας και κανονισμών, καθώς και η ενίσχυση με την κατάλληλη διευθυντική ομάδα θα ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργία των ΜΙΕΕΚ, στη βάση της γενικής φιλοσοφίας τους που παραμένει αναλλοίωτη. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


952