Με απόφαση του Υπουργικού καταργείται η στασιμότητα στο Γυμνάσιο λόγω επίδοσης


«Δεν αποκλείεται ωστόσο στη συνέχεια, λαμβανόμενης υπόψη και της εμπειρίας που θα προκύψει από αυτή την προσαρμογή των Κανονισμών, να προωθηθεί ανάλογη ρύθμιση και για τον λυκειακό κύκλο».

Τροποποίηση των Κανονισμών της Μέσης Εκπαίδευσης και για την αναβάθμιση της πολιτικής για αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας στα σχολεία

Ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου προέβη σήμερα, στο Υπουργείο, σε δηλώσεις αναφορικά με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τροποποίηση των Κανονισμών της Μέσης Εκπαίδευση, όπως και για την ενίσχυση της ασφάλειας και την αναβάθμιση της πολιτικής για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της παραβατικότητας και βίας σε σχολεία.

Συγκεκριμένα ο κ. Προδρόμου αναφορικά με την τροποποίηση των Κανονισμών της Μέσης Εκπαίδευσης ανέφερε: «Μετά από πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση για τροποποίηση των Κανονισμών Μέσης Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Οι μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου θα προάγονται με τη βαθμολογία που τους έχει δοθεί από τον Καθηγητικό Σύλλογο. Δηλαδή δεν θα προβλέπεται στασιμότητα λόγω επίδοσης στο Γυμνάσιο.

Αυτή η ρύθμιση αφορά ένα πολύ μικρό αριθμό μαθητών/τριών, μπορεί να είναι 10 ή 20 ή εν πάση περιπτώσει μερικές δεκάδες σε ένα συνολικό πληθυσμό 22 ή 23 χιλιάδων. Αντιστοιχεί, δηλαδή σε ποσοστό μικρότερο του 0,5%.

Ο σκοπός αυτής της ρύθμισης είναι:

(α) Να αποφύγουμε την ψυχολογική πίεση που δημιουργείται σε αυτά τα λίγα παιδιά, η οποία κάποτε οδηγεί και σε τάσεις εγκατάλειψης του σχολείου, αλλά και τη συνεπακόλουθη πίεση που δημιουργείται στην οικογένεια, με πολύ αμφίβολο όφελος.

(β) Με δεδομένο ότι, εκ των αποτελεσμάτων, το παιδαγωγικό όφελος από την επανάληψη της τάξης είναι αμφίβολο ή και ασήμαντο, να μη χάνεται ο χρόνος εκείνος που διατίθεται για διαδικασίες στασιμότητας/ανεξετάσεων και μπορεί να φτάνει μέχρι και δέκα εργάσιμες μέρες. Δηλαδή να μη χάνεται για τον σκοπό αυτό διδακτικός χρόνος από τη συνολική λειτουργία του σχολείου. Ενώ θα προκύψει όφελος και σε όρους διοικητικού χρόνου που αφιερώνεται μέχρι τώρα.     

Με την αλλαγή αυτή θα μπορεί να διατεθεί σημαντικός χρόνος:

(α) Για την καλύτερη και πιο άνετη χρονοσειρά και τη διοργάνωση των μαθημάτων.

(β) Για να μπορέσουμε να έχουμε στο Γυμνάσιο μια σειρά από θεματικές που όλοι συμφωνούν ότι μας χρειάζονται, αλλά συνήθως δεν υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος, όπως ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, περιβαλλοντική εκπαίδευση, χρηματο-οικονομικός αλφαβητισμός/επιχειρηματικότητα, οδική ασφάλεια, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ζητήματα πολιτειότητας, κ.ο.κ. Εξετάζεται συναφώς και η εισαγωγή στο πρόγραμμα κάποιων αντίστοιχων Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. 

(γ) Ενδεχομένως για σκοπούς επαναλήψεων/εμπέδωσης όπου τυχόν χρειάζεται.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις που καταγράφεται υπερβολικός αριθμός απουσιών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται ήδη στους Κανονισμούς, θα εξακολουθήσει να υπάρχει στασιμότητα. Αυτό διότι σε εκείνη την περίπτωση πρόκειται για κάτι διαφορετικό, αφού μαθητής/μαθήτρια με υπερβολικό αριθμό απουσιών ουσιαστικά δεν θα επαναλάβει τα μαθήματα της τάξης, αφού ουσιαστικά δεν θα τα έχει παρακολουθήσει.

Η τροποποίηση προτείνεται για τους Κανονισμούς του Γυμνασίου λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τη νομοθεσία η φοίτηση είναι υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Δεν αποκλείεται ωστόσο στη συνέχεια, λαμβανόμενης υπόψη και της εμπειρίας που θα προκύψει από αυτή την προσαρμογή των Κανονισμών, να προωθηθεί ανάλογη ρύθμιση και για τον λυκειακό κύκλο.

Επιπρόσθετα, με την ίδια τροποποίηση προτείνεται ότι στη μετάβαση από την Γ’ τάξη Γυμνασίου στο Λύκειο οι μαθητές/μαθήτριες θα προσανατολίζονται και θα εντάσσονται σε κάποια από τις τέσσερις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΜΠ), εφόσον έχουν βαθμολογία τουλάχιστον 10/20 στα αντίστοιχα μαθήματα προσανατολισμού/ειδίκευσης. Με την πρακτική αυτή θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο αριθμός μαθητών/τριών να μην είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία στην ΟΜΠ όπου είναι εγγεγραμμένοι. Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από τις γραπτές αξιολογήσεις σε τρία διαδοχικά σχολικά έτη ένας περιορισμένος, αλλά σημαντικός αριθμός μαθητών/τριών φαίνεται να μην είναι σε θέση να παρακολουθήσουν καθόλου τα μαθήματα ειδίκευσης που ακολουθούν (έχοντας κατ’ επανάληψη επιδόσεις χαμηλότερες από 6/20 στις γραπτές αξιολογήσεις). Με τη ρύθμιση αυτή θα εξασφαλίζεται ότι στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό όλοι οι μαθητές/μαθήτριες θα μπορούν να επωφεληθούν από τη φοίτηση στην Α’ τάξη Λυκείου.

Εφόσον εγκριθεί, η ρύθμιση αυτή θα έχει εφαρμογή μετά από τέσσερα χρόνια, εφόσον θα ισχύσει για όσους/ες εγγραφούν στην Α’ Γυμνασίου από το επόμενο σχολικό έτος (δηλαδή θα εφαρμοστεί στο Λύκειο από το σχολικό έτος 2026/27)», ανέφερε καταληκτικά ο Υπουργός Παιδείας.      

Ενίσχυση της ασφάλειας και της αναβάθμισης της πολιτικής για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, παραβατικότητας και βίας σε σχολεία

Όσον αφορά στο θέμα της ενίσχυσης της ασφάλειας και της αναβάθμισης της πολιτικής για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, παραβατικότητας και βίας σε σχολεία, ο κ. Προδρόμου ανέφερε:  «Το τελευταίο χρονικό διάστημα έγιναν συναντήσεις με την ΟΕΛΜΕΚ και την ΟΛΤΕΚ, με τη Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης και τον Σύνδεσμο Διευθυντών σχετικά με θέματα βίας και παραβατικότητας. Ενώ απόψεις και εισηγήσεις συγκεντρώθηκαν και από διευθύνσεις και εκπαιδευτικούς στη διάρκεια επισκέψεων του Υπουργού σε σχολεία.

Λαμβάνοντας υπόψη απόψεις και εισηγήσεις που υποβλήθηκαν, σε συνδυασμό με σχεδιασμούς που προτάθηκαν από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, αποφασίστηκε να ληφθούν κάποια πρόσθετα μέτρα και να ενισχυθούν οι πολιτικές του ΥΠΑΝ ως ακολούθως:

(α) Εξασφαλίζεται επιτήρηση/φύλαξη και σε αριθμός Γυμνασίων, όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό χρειάζεται ή θα βοηθούσε την ομαλή λειτουργία τους και την αποτροπή τη δημιουργία επεισοδίων με την είσοδο εξωσχολικών παραγόντων.

(β) Θεσπίζεται ειδική επιμόρφωση για θέματα εκφοβισμού, βίας και παραβατικότητας που θα γίνεται σε μόνιμη βάση για όλους τους/τις εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν καθήκοντα Υπεύθυνου Τμήματος τόσο στη Μέση όσο και στη Δημοτική Εκπαίδευση. Διότι πρέπει να σημειωθεί ότι οι Υπεύθυνοι Τμήματος βρίσκονται στην καθημερινότητα πιο κοντά στην ομάδα των μαθητών/τριών ενός τμήματος και μπορούν να παρατηρήσουν τάσεις, διαφαινόμενη αλλαγή συμπεριφοράς κ.ο.κ. Γνωρίζουν επίσης συχνά και τις προσωπικές περιστάσεις ή και δεδομένα από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών/τριών. Επομένως, μαζί με τις υπόλοιπες δομές και ειδικό προσωπικό που ενεργοποιείται στο πλαίσιο της σχολικής ζωής μπορεί να συμβάλουν όχι μόνο στην αντιμετώπιση περιστατικών, αλλά και στην πρόληψη. Σημειώνεται, βεβαίως, ότι δεν θα θεωρούνται οι Υπεύθυνοι Τμήματος ως οι αποκλειστικοί αρμόδιοι ή υπεύθυνοι.

(γ) Ενισχύεται η Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων (ΥΕΨ) με αριθμό προσλήψεων που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ πιθανώς να δημιουργηθεί δυνατότητα να διαθέτουν περισσότερο χρόνο σε τέτοια καθήκοντα μετά από ενδεχόμενες βελτιωτικές αλλαγές στις διαδικασίες που αφορούν τη λειτουργία των Επαρχιακών Επιτροπών για την Ειδική Εκπαίδευση.     

(δ) Δημιουργείται μια αποτελεσματικότερη λογική «δικτύωσης» των διαφόρων δομών, όπως οι Υπεύθυνοι Τμήματος και οι επιτροπές ασφάλειας και οι διευθυντικές ομάδες των σχολείων, η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του ΥΠΑΝ (ΥΣΕΑ), η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ), η δομή της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ). Σε οποιαδήποτε περίπτωση θέλω όμως με την ευκαιρία να υπογραμμίσω ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται από τους/τις εκπαιδευτικούς να αναλάβουν μόνοι τους τον χειρισμό περιπτώσεων που συχνά ανάγονται σε κοινά αδικήματα ποινικού δικαίου και ότι η Πολιτεία πρέπει να στηρίξει τους/τις εκπαιδευτικούς και έναντι κινδύνων που διατρέχουν ή και απειλών που δέχονται.

(ε) Μετά από τις συνεννοήσεις που ήδη γίνονται με την κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας για κάποιες προσαρμογές που είναι αναγκαίες, θα ενεργοποιηθεί και ο Νόμος που ψηφίστηκε το 2020 από τη Βουλή για θέματα βίας και παραβατικότητας. Έχουν από τον περασμένο Μάϊο προταθεί από το ΥΠΑΝ κάποιες βελτιώσεις που επιβάλλονται για να γίνει ο Νόμος πρακτικά εφαρμόσιμος και αποδοτικός. Εφόσον συμφωνηθούν αυτές οι προσαρμογές, ο Υπουργός θα προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο να τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία».    
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2550