Αποστέλλονται στη Νομική Υπηρεσία τα νομοσχέδια για αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών


Προδρόμου:Οι καινοτομίες προβλέπει το σχέδιο που προτείνεται 
*Για την εφαρμογή του νέου συστήματος προβλέπεται η απαραίτητη μεταβατική περίοδος δυο χρόνων.

Ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου προέβη σήμερα, στο Υπουργείο, σε δηλώσεις αναφορικά με την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου και τη χορηγία σε μαθητές/-τριες για εξασφάλιση ηλεκτρονικών συσκευών.

Συγκεκριμένα ο κ. Προδρόμου αναφορικά με την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου ανέφερε: « Έχουν ετοιμαστεί και αποστέλλονται στη Νομική Υπηρεσία για νομική επεξεργασία δυο νομοσχέδια για την αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών, στη Μέση και τη Δημοτική Εκπαίδευση αντίστοιχα.

Μετά από δεκαετίες και αφού για σχεδόν τρία χρόνια τώρα έγιναν οι απαραίτητες προεργασίες και διαβουλεύσεις, έχουμε καταλήξει σε σχέδια αξιολόγησης και για τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης.

Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν και προηγούμενα προσχέδια και προτάσεις που υπάρχουν στο Υπουργείο από δεκαετίες, κυρίως όμως το έργο στηρίχτηκε στο προσχέδιο που διαμορφώθηκε από ειδική επιτροπή, υπό την προεδρία του Καθηγητή κ. Κώστα Χρίστου.

Μέσα από το διάλογο και τις διαβουλεύσεις που έγιναν με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν ακουστεί απόψεις και έχουν κατατεθεί εισηγήσεις, ορισμένες των οποίων ενσωματώθηκαν μάλιστα στην πρόταση.

Είναι οπωσδήποτε αναγκαίο να έχουμε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και πιο αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης. Αποτελεί ταυτόχρονα και υποχρέωση μας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι στόχοι που μπορεί να επιτευχθούν με αυτό το Σχέδιο Αξιολόγησης είναι οι ακόλουθοι:

-          Να διαθέτει η εκπαίδευση μας ένα συνεκτικό και αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης που θα προάγει την προσπάθεια, θα ενθαρρύνει τη βελτίωση-επιμόρφωση και θα καθιερώνει τα ορθά κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς, τόσο ατομικά, όσο και σε επίπεδο σχολικών μονάδων. Να έχουμε ένα σύστημα που να προάγει ουσιαστικά και όχι μόνο τυπικά την αξιοκρατία. Δηλαδή οι κρίσεις και η σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών να εξαρτώνται από την αξία και την προσπάθεια που καταβάλλουν, όπως και από την απόδοση τους και δεν θα περιορίζονται κυρίως στην αρχαιότητα, όπως συχνά συνέβαινε μέχρι σήμερα. 

-          Να υπάρχει συγκροτημένος και συστηματικός σχεδιασμός του Υπουργείου για τη διαμορφωτική αξιολόγηση και τη συνεχή επιμόρφωση/ενημερότητα των εκπαιδευτικών εκεί όπου χρειάζεται.

-          Να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και στη συλλογική αξιολόγηση, στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και τελικά αυτού του ίδιου του κάθε σχολείου. Να ανταποκρίνεται δηλαδή περισσότερο το εκπαιδευτικό σύστημα στην ανάγκη λογοδοσίας προς την κοινότητα. 

-          Να υπάρχει μέσω της αξιολόγησης συνεχής ανατροφοδότηση του Υπουργείου για τις δραστηριότητες, τα προγράμματα και τη μεθοδολογία στα σχολεία και μια βάση πάνω στην οποία θα στηρίζονται και θα σχεδιάζονται οι αναγκαίες αναπροσαρμογές.

Το σχέδιο που προτείνεται προβλέπει μια σειρά από καινοτομίες, οι κυριότερες των οποίων είναι:

-          Αξιολόγηση που θα γίνεται στη βάση συγκεκριμένων πεδίων και εργασιών, με κριτήρια που περιγράφονται με ακρίβεια και διαφάνεια και είναι όσο το δυνατό μετρήσιμα.

-          Συμπληρωματικά προς τις επιθεωρήσεις, στην αξιολόγηση συμμετέχει με ενεργότερο ρόλο και η αντίστοιχη διεύθυνση του σχολείου. Ορίζονται δηλαδή ως αξιολογητές και οι διευθυντές/-τριες, αφού έχουν καθημερινή εποπτεία και επαφή με τους εκπαιδευτικούς και μια επαρκή εικόνα για τη δραστηριότητα τους μέσα στην τάξη και μέσα στο σχολείο. Οι δυο αξιολογητές, επιθεωρητής/-τρια και διευθυντής/-τρια θα αξιολογούν ξεχωριστά και έπειτα θα σταθμίζεται ένας μέσος όρος, με την αξιολόγηση της επιθεώρησης να έχει βαρύτητα δυο τρίτων και εκείνη της διεύθυνσης ένα τρίτο.

-          Η κλίμακα αξιολόγησης αναβαθμίζεται και θα είναι από 1 έως 100. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευχέρεια ακριβέστερης αριθμητικής αποτίμησης και μεγαλύτερη δυνατότητα διάκρισης για τους αξιολογητές. Θα υπάρχει ξεχωριστή βαθμολογία για όλα τα προβλεπόμενα πεδία και κριτήρια σε κλίμακα μέχρι 100 μονάδες.

-          Προβλέπεται διαδικασία δευτεροβάθμιας αξιολόγησης για τυχόν ενστάσεις και αυτή διακρίνεται πλήρως από την πρωτοβάθμια αξιολόγηση για την εξασφάλιση καλύτερων προϋποθέσεων αντικειμενικότητας.

-          Θα συνδέεται η διαδικασία αξιολόγησης και ενδεχόμενες συστάσεις με πρόγραμμα βελτιωτικών επιμορφώσεων που συγκροτείται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα.

Για την εφαρμογή του νέου συστήματος προβλέπεται η απαραίτητη μεταβατική περίοδος δυο χρόνων».         
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1060