ΥΠΑΝ: Οι συζητήσεις που γίνονται δημόσια αυτές τις ημέρες δεν έχουν κάτι να προσθέσουν


*Η αναγκαία πληροφόρηση και καθοδήγηση σχετικά με τη γραπτή αξιολόγηση Ιανουαρίου έχει ήδη δοθεί στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς και οι μαθητές μέχρι σήμερα πρέπει να τύχουν τύχει ενημέρωσης

*Υπενθυμίζεται σχετικά ότι τα πλαίσια μάθησης είναι γνωστά από τον περασμένο Αύγουστο

Με ανακοίνωσή του το ΥΠΑΝ αναφέρει:

«Όπως είναι γνωστό, τα πλαίσια μάθησης και οι προβλεπόμενοι δείκτες επάρκειας -επομένως και η «ύλη»- έχουν ανακοινωθεί και είναι γνωστά από τον περασμένο Αύγουστο. Τυχόν επιμέρους προσαρμογές, μετά από τις απαραίτητες συνεννοήσεις, έχουν κοινοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στα σχολεία και τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Στη συντριπτική πλειοψηφία, όμως, η «ύλη» είναι εκείνη που προβλέπεται στα προγράμματα και από χρόνια γνωρίζουν  οι εκπαιδευτικοί.

 Σημειώνεται, πρόσθετα, ότι κατά την προηγούμενη και αυτή τη σχολική χρονιά έχουν γίνει, για πρώτη φορά, διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμόδιων επιθεωρήσεων και των συνδέσμων ειδικοτήτων (μαθημάτων), προκειμένου να υπάρχει καλύτερη συνεννόηση.

Τελικά, βεβαίως, ο καθορισμός των πλαισίων μάθησης και του τι χρειάζεται να διδαχτεί είναι πάντα ευθύνη και αρμοδιότητα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου. Ενώ, αντίστοιχα, ευθύνη και αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών είναι πάντοτε να ανταποκριθούν με διδασκαλία στο πλαίσιο μάθησης που είναι εδώ και χρόνια καθορισμένο.

Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/μαθήτριες γνωρίζουν σήμερα, με τη διακοπή των μαθημάτων για τις γιορτές, τι προβλέπεται και θα συμπεριλαμβάνεται στη γραπτή αξιολόγηση του Ιανουαρίου 2023. Ενώ είναι επίσης γνωστό ότι οι εργάσιμες ημέρες που θα μεσολαβήσουν από την επάνοδο μετά τις διακοπές μέχρι τη γραπτή αξιολόγηση προορίζονται για επαναλήψεις και διαδικασία εμπέδωσης, αφού η διδασκαλία έχει ήδη ολοκληρωθεί προηγουμένως.

Ως εκ τούτου οι συζητήσεις που γίνονται δημόσια αυτές τις ημέρες δεν έχουν κάτι να προσθέσουν».




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.




Newsletter










1042