Προδρόμου: Με την απόφαση της Βουλής, ουδόλως επιτυγχάνεται η φοίτηση σε δημόσια νηπιαγωγεία


Τα παιδιά των ηλικιών τα οποία αφορά αυτή η νομοθεσία θα συνεχίσουν όπως μέχρι τώρα να φοιτούν είτε στην ιδιωτική εκπαίδευση είτε σε δημόσια νηπιαγωγεία όπου όμως, όπως προβλέπεται και ισχύει σήμερα, καταβάλλουν δίδακτρα.

Με γραπτή δήλωση του ο ΥΠΑΝ Πρόδρομος Προδρόμου αναφέρει:

«Η αναπομπή του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική φοίτηση και παροχή δωρεάν παιδείας) Νόμου του 1993 έως 2022 έγινε κυρίως διότι η Βουλή είχε προσθέσει στο νομοσχέδιο την πρόδηλα αντισυνταγματική πρόνοια ότι : «Από τη σχολική χρονιά 2026-2027 τα παιδιά στην υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας».

Είναι κατανοητό ότι κάτι τέτοιο, δηλαδή επιτακτική υποχρέωση φοίτησης στα δημόσια σχολεία, δεν ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία σε καμία από τις βαθμίδες εκπαίδευσης και δεν μπορεί με νόμο να εισαχθεί ειδικά για την Προδημοτική. Η αντισυνταγματικότητα έγκειται στον αποκλεισμό άλλης φοίτησης παρά σε δημόσιο σχολείο, δηλαδή στον περιορισμό της επιλογής από τους γονείς/κηδεμόνες.

Το ζήτημα αυτό δεν σχολιάστηκε καν στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας και την απόρριψη της αναπομπής, εκτός από την παρέμβαση του Αναπληρωτή Προέδρου του ΔΗΣΥ, ο οποίος τοποθέτησε σωστά το θέμα.

Μια τέτοια πρόνοια σαν αυτή που περιλαμβάνεται στον τροποποιημένο από τη Βουλή νόμο, η οποία αναφέρεται επιτακτικά σε φοίτηση σε δημόσια σχολεία, ουδέποτε έγινε δεκτή από τον Υπουργό, το Υπουργείο Παιδείας ή την Κυβέρνηση.

Τουναντίον, το Υπουργείο είχε επισημάνει στην κοινοβουλευτική επιτροπή ότι δεν θα ήταν δυνατό να εξυπηρετηθεί κάτι που είναι ανεδαφικό, όπως η επιθυμία να δημιουργηθούν κτιριακές υποδομές και δυνατότητες μέσα σε δυο χρόνια, μόνο και μόνο με μια νομοθετική πρόνοια και ότι η υποχρέωση από το 2026-2027 «να φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία», πέραν της αντισυνταγματικότητας, θα προσέκρουε και σε αδυναμία εφαρμογής της το χρόνο εκείνο. Διότι τόσο ο Προϋπολογισμός του κράτους για το 2023, όσο και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο είναι ήδη εγκεκριμένα από τη Βουλή και δεδομένα, χωρίς πρόνοιες για αυτά που θέλει να νομοθετήσει η Βουλή.     

Με τη σημερινή απόφαση της Βουλής, ουδόλως επιτυγχάνεται η φοίτηση σε δημόσια νηπιαγωγεία. Το αποτέλεσμα είναι τα παιδιά των ηλικιών τα οποία αφορά αυτή η νομοθεσία να συνεχίσουν όπως μέχρι τώρα να φοιτούν είτε στην ιδιωτική εκπαίδευση είτε σε δημόσια νηπιαγωγεία όπου όμως, όπως προβλέπεται και ισχύει σήμερα, καταβάλλουν δίδακτρα». 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


929