Προδρόμου: Μεγαλύτερη η πίεση στους μαθητές με μια αξιολόγηση στο τέλος του χρόνου


Θα ήθελε να έβλεπε και την ΟΕΛΜΕΚ να συνδράμει το έργο του Υπουργείου και να ασκήσει καθοδηγητική επιρροή στα μέλη της σύμφωνα με την κοινή διαπίστωση ότι δεν χρειάζονται υπερβολικές γραπτές εξεταστικές διαδικασίες.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου με τις γραμματείες των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν και ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΑΝ κ. Νεόφυτος Παπαδόπουλος και οι Διευθυντές Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  κ.κ. Κυπριανός Λούης και Ηλίας Μαρκάτζιης

 Νέο σύστημα Αξιολόγησης του Μαθητή

Ειδική αναφορά έγινε από τον Υπουργό στο νέο σύστημα Αξιολόγησης του Μαθητή που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Προδρόμου ανέφερε ότι με την έγκριση της νομοθεσίας αυτής ουσιαστικά για πρώτη φορά υπάρχουν διαθέσιμα ενιαία σε παγκύπρια κλίμακα και αξιόπιστα στοιχεία για τα μαθησιακά αποτελέσματα σε κάθε στάδιο της εκπαίδευσης από την Α’ Γυμνασίου μέχρι το τέλος του Λυκείου και ότι αυτό επιτρέπει και καλύτερη εποπτεία και καθοδήγηση, όπως και τις ενδεδειγμένες αναπροσαρμογές για τη διδακτική διαδικασία. Σημείωσε ότι από το σημείο εκκίνησης υπήρχε η γνώση, στη βάση των διαχρονικών αποτελεσμάτων των Παγκυπρίων Εξετάσεων, ότι χρειάζεται μια περαιτέρω προσπάθεια βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα και για να εξετάσουμε την περίπτωση της γλωσσικής αγωγής που αποτελεί τον πυρήνα της εκπαίδευσης,  από το 2012 γνωρίζαμε, ανέφερε, ότι περίπου το ένα τέταρτο, ποσοστό 24% των μαθητών/-τριών, είχαν επίδοση στα Νέα Ελληνικά μεταξύ 1 και 5. Μπορεί να σημειώθηκε μια κάποια πρόοδος διαχρονικά, αφού το 2021 τα αντίστοιχα χαμηλά μαθησιακά αποτελέσματα παρουσίασε ποσοστό 20%. Δεν παύει όμως να είναι γεγονός ότι μια τόσο χαμηλή επίδοση σημαίνει ότι ένα ποσοστό ενός τετάρτου ή ενός πέμπτου των νέων πολιτών που έβγαιναν στην κοινωνία ή συνέχιζαν σε επίπεδο πανεπιστημιακών σπουδών ουσιαστικά δεν γνώριζαν την ίδια τη γλώσσα μας.

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι με τα δεδομένα των προηγούμενων τριών σχολικών ετών έχουμε μια πλήρη εικόνα για την εξέλιξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων στις τρεις τάξεις του λυκείου. Κατ’ αυτό τον τρόπο φαίνεται ότι και στην Α’ Λυκείου ποσοστό 25,9% των μαθητών/-τριών είχαν επίδοση στην αξιολόγηση τετραμήνου 1-7/20 (ποσοστό 8,4% ήταν 1-5/20), ενώ σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν αναλογικά περισσότεροι μαθητές/-τριες στην Τεχνική Εκπαίδευση. Ενδεικτικό είναι ακόμα ότι σε μια ΟΜΠ το ποσοστό με επίδοση 1-7/20 έφτανε 41,5%.

Από τη φετινή σχολική χρονιά θα διαθέτουμε στοιχεία και για τους μαθητές των γυμνασίων. Κατ’ αυτό τον τρόπο και ειδικά για την αξιολόγηση του Α’ τετραμήνου θα υπάρχει εικόνα για τη μαθησιακή κατάσταση των παιδιών που έχουν έρθει μόλις προ τεσσάρων μηνών από τα δημοτικά σχολεία.

Στη βάση τέτοιων δεδομένων και με ενδελεχή εξέταση θα μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και ενδεχομένως να γίνουν σχεδιασμοί:

-          Για την ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

-          Για ενδεχόμενες ενισχυτικές ενέργειες στη Δημοτική Εκπαίδευση.

-          Για καλύτερη καθοδήγηση και κατανομή των μαθητών/-τριών στις διάφορες ΟΜΠ και Κατευθύνσεις στο Λύκειο κ.ό.κ.

Καταληκτικά ανέφερε ότι εκτός της ιερής υποχρέωσης να παρέχει η πολιτεία στα παιδιά όσο το δυνατό περισσότερα και καλύτερα, τίθεται και τρόπον τινά ένα ζήτημα λογοδοσίας του δημόσιου σχολείου προς την κοινωνία. Κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να αναλογιστούν ότι, σύμφωνα με στοιχεία που σταχυολογεί, μεταξύ 2016/17 (όταν εγκρίθηκε η νέα διαδικασία αξιολόγησης μαθητών) και 2021/22 ο αριθμός των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης αυξήθηκε από 6.350 σε 7.082, δηλαδή κατά 11,5%, ενώ ο αριθμός των μαθητών της Μέσης Εκπαίδευσης μειώθηκε από 45.448 σε 45.357, δηλαδή κατά 1,7%. Δηλαδή για ένα ελαφρά μειωμένο αριθμό μαθητών/-τριών, η Πολιτεία και ο φορολογούμενος πολίτης χρηματοδότησε με πολλά εκατομμύρια την απασχόληση πρόσθετων εκπαιδευτικών. Για το λόγο αυτό και μόνο θα έπρεπε και να παρακολουθούμε επισταμένως σε κάθε βήμα τις μαθησιακές επιδόσεις των μαθητών, αλλά να μπορούμε να δώσουμε και λόγο ως προς μια κάποια πρόοδο. Θα πρέπει, λοιπόν, σφαιρικά και συνεχίζοντας με ένα αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης να μπορούμε να δούμε τι γίνεται με ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών που ξεκινούν τη Μέση Εκπαίδευση σε κατάσταση που χαρακτηρίζεται από «κίνδυνο αναλφαβητισμού», αλλά και πώς εξελίσσεται στη συνέχεια στη Μέση Εκπαίδευση η κάθε γενιά μαθητών.

Κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι μιλώντας για την ελληνική γλώσσα αναφερόμαστε στον πυρήνα της μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποτελούν και τον πρώτο στόχο της εκπαίδευσης. Όχι, βέβαια τον μοναδικό, αφού στοχεύουμε στη διαμόρφωση χαρακτήρων και πολιτών με μια σειρά από δεξιότητες, αλλά πάντως στον κύριο.

Μεγαλύτερη πίεση στους μαθητές

Ο κ.Υπουργός πρόσθεσε ότι ακούγοντας, ιδιαίτερα από την πλευρά της ΟΕΛΜΕΚ, κάποιες φωνές για αλλαγή στο σύστημα και υιοθέτηση μιας και μόνης αξιολόγησης στο τέλος του σχολικού έτους, αντί δυο τμηματικών, στα τετράμηνα, δεν βλέπει ουσιαστική αλλαγή, αλλά μάλλον μεγαλύτερη πίεση στους μαθητές. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, είπε, θα πρέπει να συμφωνούμε ότι θα υπάρχει μια αξιόπιστη και ακριβοδίκαιη διαδικασία, που θα αναλογεί στα επιζητούμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Επομένως, οι πρακτικές ρυθμίσεις είναι μάλλον δευτερεύον θέμα.

Για το σκοπό αυτό κάλεσε την ΟΕΛΜΕΚ να στηρίξει τη νομοθετική πρόταση που είχε κάνει το Υπουργείο πριν το περασμένο Καλοκαίρι για τη μείωση του αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων στο Γυμνάσιο σε δυο (αντί τέσσερα), σε περίπτωση που αυτή κατατεθεί ξανά στη Βουλή.

Όπως επίσης ζήτησε να στηρίξει η ΟΕΛΜΕΚ και την πρόταση του ΥΠΑΝ για σαφή μείωση περιορισμού στο ελάχιστο των γραπτών ασκήσεων (διαγωνισμάτων) στο πλαίσιο της «προφορικής αξιολόγησης» που αντιστοιχεί και στο μεγαλύτερο μέρος (60%). Ούτως ώστε, είπε χαρακτηριστικά, στη βάση και των εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης που προβλέπεται στη νομοθεσία να αποφεύγονται τα πολλαπλά διαγωνίσματα και η αχρείαστη πίεση στους μαθητές. Γραπτή αξιολόγηση θα έχουμε ανά τετράμηνο, είπε. Δεν χρειάζεται να προστίθεται κι άλλη στη διάρκεια των μαθημάτων. Καταλήγοντας ότι θα ήθελε να έβλεπε και την ΟΕΛΜΕΚ να συνδράμει το έργο του Υπουργείου και να ασκήσει καθοδηγητική επιρροή στα μέλη της σύμφωνα με την κοινή διαπίστωση ότι δεν χρειάζονται υπερβολικές γραπτές εξεταστικές διαδικασίες.    

Εξάλλου, ο Υπουργός υπενθύμισε ότι η ισχύουσα νομοθεσία για την αξιολόγηση μαθητών -που είχε τύχει κατά την ψήφιση της υποστήριξης και της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ- προβλέπει ότι με τη συμπλήρωση της εφαρμογής του νέου συστήματος αξιολόγησης ανά τετράμηνο, δηλαδή στο τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους, θα γίνει συνολική αξιολόγηση και ενδεχομένως να μπορεί να συζητηθούν βελτιωτικές αλλαγές. Διευκρίνισε ότι στη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης εδώ και αρκετό καιρό έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί με μελέτες και επιστημονικές στατιστικές μετρήσεις Ομάδα Ελέγχου Ποιότητας Εξετάσεων, τις οποίας οι εργασίες αποβλέπουν και σε αυτή την προβλεπόμενη αποτίμηση.
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


580