Την ευθύνη των εργαστηρίων και σεμιναρίων για τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση θα έχουν οι εκπαιδευτικοί


Ο Υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου ενημέρωσε σήμερα Τετάρτη την ΟΕΛΜΕΚ και την ΟΛΤΕΚ σχετικά με την ένταξη τόσο της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης, σύμφωνα και με τη νομοθεσία που έχει πρόσφατα εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όσο και άλλων θεματικών ενοτήτων στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων που θα λειτουργήσουν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΝ: «Συγκεκριμένη αναφορά έγινε στην Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια, σύμφωνα με προγραμματισμό που θα γίνει το επόμενο διάστημα σε συνεργασία και με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και την Αστυνομία και στον Χρηματο-οικονομικό γραμματισμό στο πλαίσιο της σχετικής Εθνικής Στρατηγικής που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο.  

Ειδικότερα για την ένταξη της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στο πρόγραμμα των σχολείων, υπογράμμισε ότι έγινε σχεδιασμός ούτως ώστε να επηρεαστεί κατά το ελάχιστο δυνατό το υφιστάμενο Ωρολόγιο Πρόγραμμα και αυτό είναι εφικτό στη Δημοτική Εκπαίδευση και στα Γυμνάσια, ενώ θα πρέπει να γίνουν πρόσθετες ρυθμίσεις για την ένταξη ειδικών Σεμιναρίων στα Λύκεια και τις ΤΕΣΕΚ.

Διευκρινίσθηκε ότι η διοργάνωση Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε γυμνάσια θα καταστεί δυνατή εφ’ όσον ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η νομοθετική πρόταση για την κατάργηση της στασιμότητας κατά τρόπο που θα υπάρχει διαθέσιμος χρόνος στο πλαίσιο του Ωρολογίου Προγράμματος.

Σε αντίθετη περίπτωση, σημειώθηκε ότι θα πρέπει το θέμα να τύχει επεξεργασίας από τη θεσπισμένη Επιτροπή Παρακολούθησης του Ωρολογίου Προγράμματος, όπως εξάλλου θα γίνει για την ένταξη Σεμιναρίων Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης σε Λύκεια και ΤΕΣΕΚ.

Διευκρινίστηκε ότι τη διδασκαλία και την ευθύνη των εργαστηρίων και σεμιναρίων θα έχουν οι εκπαιδευτικοί που μέχρι και τώρα έχουν αρμοδιότητα για τη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων, με αναπροσαρμογές για τυχόν πρόσθετες ανάγκες ή για τις άλλες θεματικές ενότητες.

Έγινε επίσης ενημέρωση ότι ήδη έχουν ξεκινήσει διεργασίες για την προσαρμογή, τον καθορισμό ή και τη συμπλήρωση των αντίστοιχων αναλυτικών προγραμμάτων και την προετοιμασία τυχόν απαραίτητου διδακτικού/εποπτικού υλικού μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους και ακολούθως θα γίνει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι διεργασίες πριν την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους».   
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


453