Προδρόμου: Έχει ετοιμασθεί ενδιάμεση έκθεση που θα δοθεί στη νέα διακυβέρνηση


«Τις επόμενες μέρες θα δοθούν στη δημοσιότητα ευρήματα που αποτελούν την ουσία της εκπαίδευσης, ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα».

Mε γραπτή δήλωσή του ο Υπουργός Παιδείας Πρόδρομου Προδρόμου για τις διαδικασίες αξιολόγησης και αξιοκρατίας στον δημόσιο βίο και την εκπαίδευση αναφέρει:

«Εδώ και αρκετές δεκαετίες ζητούμενο στη χώρα μας ήταν και είναι ο εκσυγχρονισμός και η αξιοκρατία στον δημόσιο βίο. Όπως επίσης και διαδικασίες αντικειμενικής και αξιόπιστης αξιολόγησης που προϋποτίθενται για τον σκοπό αυτό. Μετά από πολλές αναζητήσεις, υιοθετήθηκε τα τελευταία χρόνια ένα νέο σύστημα αξιολόγησης στη Δημόσια Υπηρεσία, που αποσκοπεί σε μεγαλύτερη αξιοκρατία και σε βελτιώσεις της υπηρεσίας.  

Η αξιολόγηση στη Δημόσια Υπηρεσία, όπως βεβαίως και στην Εκπαίδευση, εκτός από τον στόχο της αξιοκρατίας, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ικανοποιεί, επίσης, και την ανάγκη λογοδοσίας προς την κοινωνία.

Στην Εκπαίδευση, μετά από δεκαετίες αναζητήσεων και προσπαθειών, εγκαινιάστηκε τα τελευταία χρόνια ένα σύστημα αξιοκρατικής επιλογής των εκπαιδευτικών. Με τη σταδιακή εφαρμογή του, εκτός της αξιοκρατίας, συμβάλλει αναμφίβολα και στη βελτίωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται στην κοινωνία. Καταλογίζεται και αυτό σε πίστη της διακυβέρνησης η οποία ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες.

Απαραίτητο συμπλήρωμά του είναι, ωστόσο, ένα σύγχρονο και λειτουργικό σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Μετά από χρόνια, έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα οι σχετικές νομοθετικές προτάσεις, των οποίων η προώθηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, εναπόκειται στην κρίση της νέας Κυβέρνησης.

Μια τρίτη αναπόσπαστη πτυχή του όλου εγχειρήματος είναι και η αξιολόγηση των μαθητών/τριών. Το νέο Σχέδιο Αξιολόγησης Μαθητών/τριών που εφαρμόζεται τμηματικά εδώ και τρία χρόνια, σύμφωνα με την έγκριση του από τη νομοθετική εξουσία, τυγχάνει σήμερα αμφισβήτησης από πολιτικές δυνάμεις και άλλες ομάδες. Αμφισβητείται προτού καν ολοκληρωθεί, αξιολογηθεί συνολικά και, ενδεχομένως, αναπροσαρμοσθεί. Μια συγκεκριμένη πολιτική δύναμη το αντιμάχεται μάλιστα από την πρώτη στιγμή και προτού καν τύχει οποιασδήποτε εφαρμογής.

Σημειώνεται ωστόσο ότι μαζί με την αμφισβήτηση δεν έχει διατυπωθεί κάποια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση. Πρόταση που είχε ετοιμαστεί από το Υπουργείο για τον περιορισμό των διαδικασιών αξιολόγησης στο Γυμνάσιο (δυο μαθήματα) και των γραπτών ασκήσεων (διαγωνισμάτων) στο πλαίσιο της «προφορικής αξιολόγησης», μπορεί πάντοτε να εγκριθεί από τη Βουλή, εφόσον υπάρξει η πολιτική βούληση.   

Σε επίπεδο αρχών και μέσα από μια εκσυγχρονιστική κατεύθυνση, αλλά και προς το καλώς νοούμενο συμφέρον και των νέων και της κοινωνίας εν γένει, μαζί με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (των σχολείων) και των εκπαιδευτικών -για τους οποίους εφαρμόζεται ήδη αξιοκρατική επιλογή- θα πρέπει να υπάρχει αξιόπιστη αξιολόγηση και για τους μαθητές και μαθήτριες στα σχολεία. Γι’ αυτό τον λόγο, μαζί με την όποια κριτική, αναμένονται έστω και τώρα κάποιες εφαρμόσιμες και λειτουργικές προτάσεις που θα διασφαλίζουν το ζητούμενο της έγκριτης και λειτουργικής αξιολόγησης και των μαθητών/τριών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις αξιολογήσεις και από προφανή συμπεράσματα, υφίστανται πολύ σημαντικά ζητήματα ουσίας ως προς την οργάνωση των σπουδών και τον προσανατολισμό των μαθητών/τριών, τα οποία δεν εξαρτώνται από τη διαδικασία αξιολόγησης. Αλλά αυτή προϋποτίθεται να υπάρχει, προκειμένου να υπάρχει γνώση ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Όπως, για παράδειγμα, υπάρχει μια σημαντική μερίδα μαθητών/τριών που από την αρχή, από την Α’ Λυκείου, έχουν επιδόσεις που δείχνουν ότι συνολικά είναι αδύνατο να παρακολουθήσουν τα προγράμματα με κάποιο μαθησιακό όφελος (1-5/20) και για τους οποίους/ες υπάρχει υποχρέωση να σχεδιαστεί κάποιο κατάλληλα προσαρμοσμένο πρόγραμμα για να μην ταλαιπωρούνται απλώς στο σχολείο.

Εγείρεται ζήτημα ορισμένων αποφάσεων που θα πρέπει να ληφθούν και βελτιωτικών παρεμβάσεων που θα πρέπει να γίνουν και που δεν είναι δυνατό να επισκιάζονται ή και να αποκρύβονται από τις συζητήσεις για τη διαδικασία αξιολόγησης, καθότι αποτελούν την ουσία της εκπαίδευσης, ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Σχετικά ευρήματα θα δοθούν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο πλήρους ενδιάμεσης έκθεσης που έχει ετοιμασθεί και θα τεθεί στη διάθεση και της νέας διακυβέρνησης. 

Συνολικά, η εκσυγχρονιστική κατεύθυνση με διαδικασίες αξιόπιστης αξιολόγησης και αξιοκρατίας στον δημόσιο χώρο -μέσα από την οποία διαφαίνονται φιλοσοφικές προσεγγίσεις ή και ιδεολογικές τάσεις- αποτελεί μια κεντρική κατεύθυνση κυβερνητικής πολιτικής, ως προς την οποία θα κριθεί και η επόμενη διακυβέρνηση».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


824