Μιχαηλίδου: Τα θέματα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν λύνονται με μαγικούς τρόπους, ούτε αμέσως


Προς τα μέλη της Επιτροπής Παιδειας της Βουλής:  Προσβλέπω, σε μια ειλικρινή συνεργασία μεταξύ μας, μακριά από αχρείαστες σκοπιμότητες και εντάσεις, για αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και υλοποίηση των κοινών μας στόχων.

«Ζητώ από σας τη συνεργασία, τη διαβούλευση υπεράνω κομματικών ή άλλων επιδιώξεων, όπως γνωρίζω πως εργάζεστε, ζητώ επίσης να έχω εποικοδομητικό διάλογο για τα υπό συζήτηση θέματα, στη βάση παιδαγωγικών κυρίως κριτηρίων» αυτό τόνισε η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου στην τοποθέτηση της στην πρώτη της εμφάνιση ενώπιον της Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, απευθυνόμενη στα μέλη της Επιτροπής.  

Παρατίθεται αυτούσια η τοποθέτηση της κας Μιχαηλίδου:

«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετέχω, για πρώτη φορά υπό την ιδιότητά μου ως Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στη Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού.

Όπως γνωρίζετε, προέρχομαι από τον χώρο της εκπαίδευσης και έχω εργαστεί σε διάφορες θέσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η πρόκληση είναι για μένα από αυτή τη θέση, να υλοποιήσω, με τη στήριξη και βοήθεια όλων των εταίρων, οράματα και επιδιώξεις παιδαγωγικές, για τις οποίες πάλεψα για πολλά χρόνια.

Όπως και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε, κατά την ομιλία του στην τελετή εγκατάστασης του, ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η αγαστή συνεργασία μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας αποτελεί προτεραιότητα για την παρούσα διακυβέρνηση, με γνώμονα την πρόοδο της πατρίδας μας και την ευημερία του συνόλου των πολιτών της.

Θέλω να διαβεβαιώσω για την πρόθεσή μου για ολόπλευρη και συνεχή συνεργασία, την οποία από πλευράς μου θα επιδιώξω να έχω με τον καθένα και την καθεμιά από σας αλλά και για την ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, της οποίας όλα τα θέματα της παιδείας χρήζουν, πριν προωθηθούν προς επίλυση.

Όπως γνωρίζετε, τα θέματα, τα ζητήματα που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι πολλά και επείγοντα. Θα συμφωνήσετε ότι δεν λύνονται με μαγικούς τρόπους, ούτε αμέσως. Λύνονται όμως με αλληλοενημέρωση, με συζήτηση, με σεβασμό στην άποψη όλων, κυρίως με γνώμονα την παιδαγωγική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος  για το καλό των παιδιών μας, των μαθητών/τριών και των νέων μας και στο πλαίσιο συγκεκριμένων σχεδιασμών.

Ως εκ τούτου, η διαβούλευση και συνεννόηση με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και τους ίδιους τους βουλευτές, αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αφού μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να προωθήσουμε πολιτικές, έργα και μεταρρυθμίσεις προς όφελος των ίδιων των μαθητών, μαθητριών, φοιτητών και φοιτητριών μας και του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Βασικό χαρακτηριστικό της δικής μου προσέγγισης και εργασίας είναι ο μαθητοκεντρικός της χαρακτήρας, αφού στο επίκεντρο των όποιων αποφάσεών πρέπει να είναι ο μαθητής/η μαθήτρια και οι νέοι μας. Επίσης, γνώμονάς μας είναι η επιστημονική τεκμηρίωση των όποιων αποφάσεων, καθώς και η σφαιρική, ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων. Επιπρόσθετα, πρόθεσή μας είναι να αναδείξουμε καλές πρακτικές από τα σχολεία, ώστε να προωθήσουμε το θετικό κλίμα, να ενδυναμώσουμε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς και να στηρίξουμε τους γονείς.

Υποχρέωση και καθήκον μας είναι η υλοποίηση των στόχων για μια ποιοτική εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουμε θέσει προτεραιότητες και αρχίσαμε ήδη δουλειά, σε ένα πλαίσιο επιστημονικό και παιδαγωγικό. Θέματα όπως τα Αναλυτικά προγράμματα και το περιεχόμενό τους, η συμπεριληπτική εκπαίδευση, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση, η αξιολόγηση εκπαιδευτικών, μαθητών και εκπαιδευτικού έργου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης, οι σχολικές υποδομές, θέματα νεολαίας και αθλητισμού, και άλλα, ήδη τίθενται σε συζήτηση για εκσυγχρονισμό, μέσω διαβούλευσης με τους εταίρους μας.

Θα εργαστούμε συστηματικά και οργανωμένα, αντιμετωπίζοντας τις σοβαρές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, με νηφαλιότητα, με σχεδιασμό, με χρονοδιαγράμματα, μα πάνω απ’ όλα με ξεκάθαρο όραμα, για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, στη βάση και του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, γιατί τα παιδιά μας το αξίζουν.

Τελική επιδίωξή μας είναι το κάθε παιδί να μπορεί και να πετυχαίνει να καλλιεργήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές του στον μέγιστο δυνατό βαθμό, στο πλαίσιο μιας συμπεριληπτικής, δημοκρατικής εκπαίδευσης, που να στηρίζεται στη λήψη αποφάσεων, με βάση τα ερευνητικά δεδομένα, όπως γίνεται σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες.

Η συνεργασία, μέσω θεσμοθετημένης διαδικασίας, θα περιλαμβάνει τη διαβούλευση και τη συνέργεια, σε όλα τα επίπεδα, με  τους εμπλεκόμενους φορείς, τους/τις μαθητές/μαθήτριες, τους γονείς/κηδεμόνες, τους/τις εκπαιδευτικούς και όλα τα οργανωμένα σύνολα ή άλλα άτομα, που ενδιαφέρονται και έχουν λόγο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Όπως έχω ήδη αναφέρει, η εκπαίδευση ενός τόπου είναι αλληλένδετη με την ποιότητα και το μέλλον της κοινωνίας του, γι’ αυτό και στο επίκεντρο των προσπαθειών μας θα είναι τα παιδιά και το καλώς νοούμενο συμφέρον τους.

Ζητώ από σας τη συνεργασία, τη διαβούλευση υπεράνω κομματικών ή άλλων επιδιώξεων, όπως γνωρίζω πως εργάζεστε, ζητώ επίσης να έχω εποικοδομητικό διάλογο για τα υπό συζήτηση θέματα, στη βάση παιδαγωγικών κυρίως κριτηρίων και φυσικά επιζητώ την εποικοδομητική κριτική και τον έλεγχο από μέρους σας για τη συνεχή μας βελτίωση.

Προσβλέπω, σε μια ειλικρινή συνεργασία μεταξύ μας, μακριά από αχρείαστες σκοπιμότητες και εντάσεις, για αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και υλοποίηση των κοινών μας στόχων.

Οι μαθητές και μαθήτριές μας, οι νέοι μας, πρέπει να απολαμβάνουν μιας ποιοτικής και σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας, που θα τους επιτρέπει να αναπτύσσονται σε κριτικά σκεπτόμενους νέους, με οράματα και φιλοδοξίες που να μπορούν να υλοποιήσουν.

Σας ευχαριστώ».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


942