Το ΥΠΑΝ προχωρεί σε βελτιωτικά μέτρα για την εξέταση του δεύτερου τετραμήνου 2023


Προτείνει τη μείωση της βαρύτητας της γραπτής εξέτασης του δεύτερου τετραμήνου της σχολικής χρονιάς 2022-23 από 40% σε 20%, με νομοθετική ρύθμιση,  καθώς και τη μείωση της εξεταζόμενης ύλης στο 60% της διδαχθείσας

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ανακοινώνει ότι, στη βάση των εξαγγελιών και του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, προχωρεί στην πλήρη αναδιαμόρφωση του συστήματος αξιολόγησης του/της μαθητή/τριας στη Μέση Γενική και στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, σε συνεννόηση και διαβούλευση με όλους τους εταίρους.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την παιδαγωγική στήριξη όλων των μαθητών/τριών Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, το ΥΠΑΝ προχωρεί σε βελτιωτικά μέτρα για το θέμα της εξέτασης του δεύτερου τετραμήνου της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, το ΥΠΑΝ θα προτείνει τη μείωση της βαρύτητας της γραπτής εξέτασης του δεύτερου τετραμήνου της σχολικής χρονιάς 2022-23 από 40% σε 20%, με νομοθετική ρύθμιση,  καθώς και τη μείωση της εξεταζόμενης ύλης στο 60% της διδαχθείσας. Επιπρόσθετα, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία μηχανισμός παρακολούθησης για την εποπτεία της θεματοθέτησης και του ελέγχου του βαθμού δυσκολίας των εξεταστικών δοκιμίων, ώστε να αποφευχθεί πρόσθετο άγχος και επιβάρυνση των μαθητών/τριών στην ακαδημαϊκή τους πρόοδο. Δόθηκαν επίσης οδηγίες για σωστή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου.

Το ΥΠΑΝ διευκρινίζει ότι προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε ο προγραμματισμός για το υπόλοιπο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς να αναδιαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω. Οι σχολικές μονάδες θα ενημερωθούν  αναλυτικά με σχετικές εγκυκλίους, το συντομότερο δυνατόν.

Ο πλήρης σχεδιασμός για το θέμα της αξιολόγησης των μαθητών/τριών, με την κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος των τετραμήνων, ο οποίος θα ισχύσει από την σχολική χρονιά 2023-24, θα ανακοινωθεί πριν από το τέλος της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς.

Τα πιο πάνω έχουν ήδη κοινοποιηθεί  σε όλους τους εταίρους του ΥΠΑΝ.
Comments (1)

  1. Ιωάννα Καραολή:
    Mar 21, 2023 at 10:14 PM

    Και το Α τετράμηνο δηλαδή θα μετρήσει κανονικά μετά από τα λάθη που έγιναν στα εξεταστικά δοκίμια των Νέων Ελληνικών και την εξέταση των Μαθηματικών που δεν προλάμβαιναν ούτε οι ίδιοι καθηγητές να λύσουν σε 1,5 ωρα; Μιλώ πάντα για την Γ´ λυκείου αφού αποφασίσατε να αδικήσετε αυτά τα παιδιά το μέλλον των οποίο κρίνεται από ένα καλό απολυτήριο και υποτροφίες για μερικούς; Είστε πολύ άδικοι. Αν πιστεύετε πως με το να μειώσετε το ποσοστό που θα μετρούν οι εξετάσεις του Β τετραμήνου από 40% σε 20% λύθηκε το πρόβλημα για τους τελειόφοιτους σας διαβεβαιώ πως όχι μόνο δεν λύθηκε αλλά τους κόψατε τα φτερά αφού χάθηκε και η τελευταία τους ελπίδα. Δεν μπορεί να διορθωθεί ο βαθμός Κύριοι οσο καλά και αν γράψουν το Β τετράμηνο. Και αυτό όχι γιατί οι άριστοι δεν ήταν τόσο άριστοι, αλλά γιατί εσείς με τος δικές σας ενέργειες καταφέρατε να τους μειώσετε το επίπεδο τους. Κρίμα για τα άριστα άπορα παιδιά που χάνουν τις υποτροφίες τους.


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


6257