Παρουσίαση έργου: Μαθαίνω ελληνικά στο νηπιαγωγείο


«Πρόγραμμα υποστήριξης των νηπιαγωγών στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά υπηκόους τρίτων χωρών»

Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, διοργάνωσε διάσκεψη τύπου, την Τρίτη 9 Μαΐου 2023, για την παρουσίαση του έργου «Μαθαίνω ελληνικά στο νηπιαγωγείο: Πρόγραμμα υποστήριξης των νηπιαγωγών στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά υπηκόους τρίτων χωρών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης).

Η Διάσκεψη περιελάμβανε καλωσόρισμα από τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δρα Μάριο Στυλιανίδη, χαιρετισμούς από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Κυπριανού και την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρα Αθηνά Μιχαηλίδου, καθώς και παρουσίαση της δομής του έργου και της θεωρητικής θεμελίωσης της δημιουργίας του υποστηρικτικού υλικού, από την Ομάδα Υλοποίησης του έργου.

Στο καλωσόρισμά του, ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης, ανέφερε ότι η υλοποίηση του έργου εντάσσεται στις δράσεις της Διατμηματικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), για την ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Ακολούθως, σημείωσε ότι η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης εντόπισε την ανάγκη για περαιτέρω υποστήριξη των νηπιαγωγείων που υποδέχονται αναδυόμενα δίγλωσσα παιδιά, με υλικό που να ανταποκρίνεται στις ρεαλιστικές ανάγκες της σχολικής καθημερινότητάς τους, το οποίο να είναι διαδραστικό και οπτικοακουστικό, καθώς και να υποστηρίζει την επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες.

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών εστίασε στη σημαντικότητα του έργου αυτού, λόγω του ότι εξυπηρετεί πρώτα από όλα τα ίδια τα παιδιά, και θέτει γερές βάσεις για αντιμετώπιση των διακρίσεων και του αποκλεισμού από τις μικρές ηλικίες. Η διαχειριστική αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων, όπως αναφέρθηκε, στοχεύει στην εφαρμογή έργων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία προωθούν τη γνωριμία με τον πολιτισμό και την κοινωνία της Κύπρου για τους/τις υπηκόους τρίτων χωρών, και ταυτόχρονα προωθούν και την αλληλεπίδραση με την κοινωνία της Κύπρου. Στόχος της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων, είναι διαχρονικά, η επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ως προς την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην τοπική κοινωνία και ως προς τη συμβολή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν, όπως είναι φαινόμενα αποκλεισμού, αποξένωσης και ρατσισμού.

Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στον χαιρετισμό της αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει το ΥΠΑΝ στις δράσεις που αφορούν στην ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, οι οποίες υλοποιούνται από την αρμόδια για το θέμα Διατμηματική Επιτροπή, και οι οποίες βασίζονται στο σχετικό Κείμενο Πολιτικής. Ακολούθως, αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδεται στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, για βελτίωση των προγραμμάτων του Υπουργείου, ευχαριστώντας το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, για τη συγχρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου. Τόνισε, επίσης, τη μεγάλη σημασία που έχει η υλοποίηση δράσεων και η εστίαση στις ηλικίες της προσχολικής εκπαίδευσης, αφού με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η πρώιμη παρέμβαση και μια καλύτερη πορεία για όλα τα παιδιά στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η Ομάδα Υλοποίησης του έργου, παρουσίασε τη δομή και τις δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό, καθώς και τη θεωρητική θεμελίωση των επιλογών για τη δημιουργία του υλικού. Αναφέρθηκε έτσι, ότι βασικός στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των νηπιαγωγείων που υποδέχονται παιδιά με μεταναστευτική και προσφυγική βιογραφία, σε δύο επίπεδα:

(1) στη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών και

(2) στη δημιουργία διαδραστικού, οπτικοακουστικού υλικού για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας κατά τη συμφοίτηση των εν δυνάμει δίγλωσσων παιδιών με φυσικούς ομιλητές και φυσικές ομιλήτριες της ελληνικής γλώσσας, καθώς και για τις ατομικές δραστηριότητες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1054