Έρευνα στο ΥΠΑΝ για «αδίδακτο» κείμενο στα Νέα Ελληνικά της Γ΄ Γυμνασίου

29 Μαι 2023 - 22:02


Αποτελέσματα Διαγωνισμού συγγραφής κειμένου με θέμα σχετικό με την έμφυλη ισότητα

29 Μαι 2023 - 16:39


Ενημέρωση Ενιαίας Βάσης Δεδομένων για Γυμνάσια στα οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης

29 Μαι 2023 - 11:43


Εφαρμογή Ενιαίας Πολιτικής για Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης

29 Μαι 2023 - 09:57


H ΚΑΕΓΤ συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για το κλίμα

27 Μαι 2023 - 11:09


Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023

26 Μαι 2023 - 15:32


Το Υπουργικό ενέκρινε τους κανονισμούς που αφορούν την Αξιολόγηση των Μαθητών/τριών Μέσης

26 Μαι 2023 - 14:57


Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διεθνούς έρευνας PIRLS 2021

25 Μαι 2023 - 13:15


Επικαιροποιημένη ύλη των γνωστικών αντικειμένων για τις εξετάσεις Διορισίμων

25 Μαι 2023 - 13:09


ΕΔΥ: Προαγωγές σε έξι μόνιμες θέσεις Γενικού Διευθυντή

25 Μαι 2023 - 09:15

Newsletter