Αιτήσεις για 5 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού ΥΠΑΝ

31 Ιουλ 2022 - 20:37


Από το σπίτι στο νηπιαγωγείο – πώς προσαρμόζεται το νήπιο;

29 Ιουλ 2022 - 08:58


Το Υπουργικό εξουσιοδότησε τον ΥΠΑΝ να διορίσει εννιαμελές «Συμβούλιο Εγγραφής Γυμναστών»

28 Ιουλ 2022 - 15:15


Η έδρα της μεταλυκειακής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα εγκατασταθεί στη Λεμεσό

28 Ιουλ 2022 - 14:27


Πλατφόρμα εγγραφής Γυμναστών στο Μητρώο Εγγραφής Γυμναστών

28 Ιουλ 2022 - 13:04


Ολοκλήρωση καλοκαιρινών προγραμμάτων εντατικής εκμάθησης της Ελληνικής για Ουκρανούς υπηκόους

27 Ιουλ 2022 - 14:25


Επιλαχόντες για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΑΣΕΙ και τις ΑΣΣΥ της Ελλάδας

27 Ιουλ 2022 - 11:31


Γενικός Βαθμός Πρόσβασης, Κατάταξης, Διαδικασία Αιτήσεων για Εισαγωγή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας 2022

25 Ιουλ 2022 - 15:35


Πιστοποίηση του νέου Προγράμματος Σπουδών ΜΙΕΕΚ «Τεχνικός Βιομηχανίας»

25 Ιουλ 2022 - 14:04


Τοποθετήσεις-Μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης 2022-2023

25 Ιουλ 2022 - 13:38

Newsletter