Τοποθετήσεις - μετακινήσεις σε Σχολεία Μέσης Τεχνικής, Μέσης Γενικής και Ειδικών Σχολών

20 Ιουλ 2022 - 13:04


Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση θέσης Επιθεωρητή Ειδ. Μαθημάτων Δημοτικής - Φυσική Αγωγή

20 Ιουλ 2022 - 12:51


Διεθνής Διάκριση για το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών

20 Ιουλ 2022 - 09:27


Α΄ Ανάθεση τμημάτων των ΚΙΕ για τη σχολική χρονιά 2022-2023

19 Ιουλ 2022 - 15:04


Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2022 για τα ΑΕΙ Κύπρου

19 Ιουλ 2022 - 10:31


Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση Βαθμολογιών ανά Μάθημα στις Παγκύπριες για ΑΑΕΙ 2022

19 Ιουλ 2022 - 10:19


Κατανομή θέσεων στα ΑΑΕΙ και στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας ανά Σχολή

19 Ιουλ 2022 - 10:13


Οι άριστοι των Παγκύπριων Εξετασεων που έχουν εξασφαλίσει Βαθμό Πρόσβασης «20»

19 Ιουλ 2022 - 09:54


Τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων για εξασφάλιση θέσης στα ΑΕΙ Κύπρου 2022

19 Ιουλ 2022 - 09:48


Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας απένειμε τιμητική πλακέτα στη μαθήτρια Ελευθερία Παναγιώτου

18 Ιουλ 2022 - 14:57

Newsletter