Ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση στην Κύπρο και Σχολεία Παρομοίου Τύπου


ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ*

 • Σχολεία ή επιχειρήσεις πασπαλισμένες με χρυσόσκονη ποικίλων συμφερόντων;
 • Σε ποιους απευθύνονται; Σε μαθητές ή σε πελάτες;
 • Ποιοι κάνουν «πλάτες» στην παρασιτική λειτουργία τους, η οποία υποσκάπτει τα θεμέλια του Δημόσιου Σχολείου;

(Mέρος Α’)

      Στη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής της 12ης Ιανουαρίου 2023 για τα ιδιωτικά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης (εξ αφορμής συγκεκριμένο ιδιωτικό σχολείο παρομοίου τύπου), έγιναν κάποιες σοβαρότατες διαπιστώσεις και δόθηκαν κάποιες δεσμεύσεις σχετικά με την Ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση, τόσο εκ μέρους της Επιτροπής Παιδείας, όσο και εκ μέρους του ΥΠΑΝ. Συγκεκριμένα:

(Α) Έγινε παραδοχή εκ μέρους του ΥΠΑΝ ότι είναι ανεπαρκής ο έλεγχος («ανύπαρκτος» επί της ουσίας είναι ο ορθός χαρακτηρισμός) των ιδιωτικών σχολείων  εκ μέρους του ΥΠΑΝ. Με απλά λόγια, σύμφωνα με τη Νομοθεσία  περί  των ιδιωτικών σχολείων, η Εποπτική Αρχή λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων είναι το ΥΠΑΝ και το ίδιο το ΥΠΑΝ παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να επιτελεί το ρόλο αυτό.(με ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας ότι αυτό συνεπάγεται).

(Β) Έγινε παραδοχή εκ μέρους του ΥΠΑΝ ότι δεν είναι κατάλληλη η κανονιστική ρύθμιση λειτουργίας των σχολείων παρομοίου τύπου και χρήζει  αναθεώρησης. Από τα 39  ιδιωτικά σχολεία  που υπάρχουν, η πλειονότητα είναι παρομοίου τύπου. (Θα επεξηγηθεί παρακάτω τι είναι τα σχολεία παρομοίου τύπου που πρακτικά η ύπαρξή τους εξυπηρετεί την υπόσκαψη του Δημόσιου Σχολείου).

     Με το πέρας της συνεδρίας, η Επιτροπή Παιδείας δεσμεύτηκε ότι προτίθεται να αναθεωρήσει τη νομοθεσία για την Ιδιωτική Εκπαίδευση, αλλά δεν έπραξε απολύτως τίποτα μέχρι στιγμής.

     Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, σχολεία παρομοίου τύπου είναι τα σχολεία στα οποία διδάσκονται  τα 2/3 των μαθημάτων τα οποία διδάσκονται στα Δημόσια Σχολεία (σελ.1518-Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 2019). Σ’ αυτό λοιπόν το σημείο μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας το μέγεθος του φιάσκου που επιτελείται στα σχολεία αυτά. Και συγκεκριμένα:

(α) Αφού στα σχολεία αυτά διδάσκονται τα 2/3 των μαθημάτων τα οποία διδάσκονται στα Δημόσια Σχολεία, γίνεται αντιληπτό ότι οι μαθητές τους διδάσκονται πολύ περισσότερες περιόδους τα εξεταζόμενα μαθήματα απ’ ότι οι μαθητές του Δημόσιου Σχολείου. Αυτόματα λοιπόν, οι μαθητές των σχολείων αυτών έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους μαθητές του Δημόσιου Σχολείου όταν διαγωνίζονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο.(Ναι, οι μαθητές των σχολείων παρομοίου τύπου διεκδικούν και εξασφαλίζουν θέσεις στα Πανεπιστήμια Ελλάδας και Κύπρου, όσο οξύμωρο και αν ακούγεται. Η νομοθεσία τους δίνει αυτό το δικαίωμα).

(β) Το απολυτήριο των αποφοίτων, των ελληνόφωνων σχολείων παρομοίου τύπου είναι αντίστοιχο και ισότιμο με το απολυτήριο αποφοίτων Δημόσιου Σχολείου, και άρα  θεωρείται τεκμήριο γνώσης της ελληνικής γλώσσας στο ίδιο επίπεδο όπως και των αποφοίτων του Δημόσιου Σχολείου για σκοπούς διορισμού στη δημόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία  (σελ.1525-Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 2019).  

(γ) Η εποπτική αρχή για όλα τα ιδιωτικά σχολεία σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας είναι το ΥΠΑΝ, το οποίο παραδέχτηκε ότι αδυνατεί να το πράξει στον βαθμό που απαιτείται.( Μεταξύ άλλων θα έπρεπε να γίνεται έλεγχος της τήρησης των όρων ίδρυσης και λειτουργίας του σχολείου, έλεγχος της τήρησης των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του σχολείου, επιθεώρηση του σχολείου και του προσωπικού του σχολείου κατά την επιτελούμενη διδακτική διαδικασία, έλεγχος της τήρησης του καθορισμένου και αναλυτικού προγράμματος, έλεγχος της συμμόρφωσης του ιδιωτικού σχολείου με τις διατάξεις του σχετικού Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού κ. ο. κ (σελ.1531-Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 2019),  )

(δ) Όμως ο εμπαιγμός δυστυχώς  δεν ολοκληρώνεται εδώ. Κάποιοι πιο «έξυπνοι» απ’ αυτούς που νομοθέτησαν τα πιο πάνω «σοφά», σκέφτηκαν κάτι «εξυπνότερο». Δημιούργησαν σχολείο παρομοίου τύπου μιας τάξης! Aπευθύνθηκαν αποκλειστικά σε μαθητές που φοίτησαν στην Α’ και Β’ λυκείου δημόσιων σχολείων και τους ένταξαν σε πρόγραμμα φοίτησης σε ιδιωτικό σχολείο μόνο για την Γ’ λυκείου.(διδάσκοντας τα 2/3 των μαθημάτων του Δημόσιου Σχολείου και δίνοντας στους απόφοιτους αυτούς όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που εξηγήθηκαν πιο πάνω, έναντι των αποφοίτων του Δημόσιου Σχολείου).Για να τελειώνουμε: Μονοετές σχολείο δεν υπάρχει ,σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ο κύκλος σπουδών ενός ιδιωτικού λυκείου είναι 3 ή 4 χρόνια ( σελ.1519 -Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 2019). Δύο τινά  υπάρχουν. Είτε το σχολείο αυτό πήρε έγκριση από το ΥΠΑΝ για δημιουργία σχολείου 3ετούς ή 4ετούς φοίτησης και παράτυπα δημιούργησε σχολείο μονοετούς φοίτησης, είτε το ΥΠΑΝ έδωσε άδεια για δημιουργία σχολείου μονοετούς  φοίτησης και άρα αυτοί που παρατύπησαν  είναι αυτοί που έδωσαν την άδεια (Διότι υπάρχει άδεια, με τις υπογραφές κάποιων…). Σε κάθε περίπτωση, είτε το ΥΠΑΝ παρανόμησε, είτε το σχολείο αυτό. Τρίτο ενδεχόμενο δεν υφίσταται. Πάντως κανένας από τους δύο δε λογοδότησε για οτιδήποτε. Και το σχολείο  συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του.

    Αυτά τα λίγα προς το παρόν που είναι τροφή  για προβληματισμό για τη συνέχεια, με τα  τεκταινόμενα  στον χώρο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης που αποτελούν  σοβαρότατη απειλή για τη Δημόσια Εκπαίδευση.

     Αναλόγως των εξελίξεων ενδέχεται να επανέλθω για το ζήτημα  (Μέρος Β’).Στο Μέρος Β’ μεταξύ άλλων θα μπορούσε να αναλυθεί ο ρόλος του καθενός στο έργο αυτό. Ποιος ο  ρόλος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής; Ποιος ο ρόλος του ΥΠΑΝ; Γιατί δεν υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις της 12/1/2023 ; Ποιος ο ρόλος της ηγεσίας των οργανωμένων γονέων Μέσης; Γνώριζαν ή δε γνώριζαν ; Tί έπραξαν ;

Y.Γ 1: Ως μέλος της Γραμματείας της ΟΕΛΜΕΚ είχα κάνει εισήγηση (στην παρουσία και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων) όπως : (i) προχωρήσουμε σε καταγγελία στον Γενικό Ελεγκτή  για το σημείο (δ)  ώστε να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς έγινε και (ii) να προχωρήσουμε με γραπτές παραστάσεις προς την επιτροπή Παιδείας της Βουλής για τη μη υλοποίηση των δεσμεύσεων της 12/1/2023. Η εισήγησή μου δεν έγινε αποδεκτή. Πλέον τα γεγονότα μας έχουν ξεπεράσει. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος.

Υ.Γ2: Kάποιοι έγιναν δέκτες «περίεργων» τηλεφωνημάτων και έλαβαν «περίεργες» συμβουλές-προτροπές, για το θέμα. Η θέση τους όμως επέβαλλε να μείνουν σταθεροί και να αντιταχθούν σε όλα αυτά που περιγράφονται πιο πάνω. Μάλλον φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων.

Υ.Γ 3:  Yπηρετούμε το Δημόσιο Σχολείο, στέλνουμε τα παιδιά μας να φοιτήσουν στο Δημόσιο Σχολείο, συνδικαλιζόμαστε  για το Δημόσιο Σχολείο. Εμείς οι τελευταίοι αφελείς θιασώτες του Δημόσιου Σχολείου, αδαείς για τα της Εκπαίδευσης. Λογικά οι άλλοι οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις (ΥΠΑΝ, Επιτροπή Παιδείας της Βουλής) κάτι περισσότερο θα γνωρίζουν… Ο πραγματικός κίνδυνος για το Δημόσιο Σχολείο βρίσκεται εκ των έσω και είναι αυτοί στους οποίους η Πολιτεία εμπιστεύτηκε το ρόλο του θεματοφύλακα του Δημόσιου Σχολείου. Δεν μπορούν ή δε θέλουν να παίξουν το ρόλο αυτό; Eίναι τόσο μεγάλα τα Ιδιωτικά συμφέροντα (και πιθανότατα και τα διαπλεκόμενα συμφέροντα) που φοβούνται και προτιμούν να αφήσουν το Δημόσιο Σχολείο να απαξιωθεί, αντί να μπούνε μπροστά;

*Μαθηματικός

Βοηθός Γενικός Γραμματέας ΟΕΛΜΕΚ (2022-23)
Comments (4)

 1. Μόνικα Δημοσθένους:
  Mar 13, 2023 at 08:41 PM

  Συναδελφε σε ευχαριστουμε. Ημουν με την εντυπωση ομως οτι πριν 2 περιπου βδομαδες ανασταληκε η λειτουργια του συγκεκριμενου τμηματος. Λαθος ακουσαμε; Ειναι αδικο για τα παιδια τελειοφοιτους του δημοσιου σχολειου που θελουν Ιατρικη!

 2. Γιώργος Γεωργίου:
  Mar 14, 2023 at 12:14 PM

  Αγαπητέ εκπαιδευτικέ και συνδικαλιστή,

  Μάλλον δεν έχετε αντιληφθεί ότι ο κόσμος στράφηκε προς την ιδιωτική εκπαίδευση λόγω των πολλών αδυναμιών του δημόσιου σχολείου και πρώτιστα την ευθύνη φέρετε οι εκπαιδευτικοί, εφόσον αρκετοί συναδέλφοι σας είναι ανεπαρκείς και αναγκάζονται να παιδιά μας να τρέχουν στα φροντιστήρια για να καλύψουν την ύλη και τις αδυναμίες σας. Όταν τα Χριστούγεννα, εσείς κάνατε διακοπές, τα παιδιά μας έτρεχαν στα φροντιστήρια για να μπορέσουν να γράψουν ικανοποιητικά στις εξετάσεις.

  Ζούμε το εκπαιδευτικό σύστημα και τις αδυναμίες του και δυστυχώς αντί να ασχοληθείτε με τη βελτίωση του και ειδικότερα με τις αδυναμίες των μελών σας, στρέφετε την προσοχή στην ιδιωτική εκπαίδευση. Καιρός είναι να πάνε σπίτι τους όσοι είναι ανεπαρκείς και δεν κάνουν τη δουλειά τους. Σαφώς υπάρχουν και εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί στα σχολεία μας, αλλά δυστυχώς είναι η μειοψηφία.

  Η ΟΕΛΜΕΚ είναι συνδικαλιστική οργάνωση και κακώς οι εκάστοτε υπουργοί λαμβάνουν υπόψη τις θέσεις σας για εκπαιδευτικά ζητήματα, εφόσον η μοναδικοί σας έγνοια είναι οι θέσεις προαγωγής και ανέλιξης. Λόγω του συνδικαλισμού στα σχολεία επικρατεί η λογική να έχουμε περισσότερες ώρες τα θρησκευτικά, την Ιστορία και άλλα μαθήματα γενικής παιδείας και τα παιδιά μας να μην διδάσκονται ικανοποιητικά τις επιστήμες στο γυμνάσιο κυρίως.

  Καλά κάνετε πρώτα να κάνετε αυτοκριτική για την κατάντια του δημοσίου σχολείου και να δείτε πρώτα το σπίτι σας, προτού πυροβολήσετε τα ιδιωτικά σχολεία, προσπαθώντας να μας πείσετε ότι εσείς ειδικά, που στηρίζατε την τέως κυβέρνηση που τα ισοπέδωσε όλα, τάχα γνοιάζεστε για το δημόσιο σχολείο. Τυχχάνει να γνωρίζω πάρα πολλούς καθηγητές και δασκάλους, οι οποίοι στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία και φυσικά είναι δικαίωμα τους. Δεν είναι όμως δικαίωμα σας να στοχοποιείτε και να μηδενίζετε την ιδιωτική εκπαίδευση που προσφέρει εξίσου στα παιδιά, όλων όσων τα επιλέγουν.

  Κάντε επιτέλους τη δουλειά σας, εσείς και οι συναδέλφοι σας, ώστε να προσφέρετε όντως αυτά που πρέπει στο δημόσιο σχολείο και τότε τα παιδιά μς θα σας προτιμούν. Μέχρι τότε τουλάχιστον μην κουνάτε το δάκτυλο σε άλλους!

 3. ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ:
  Mar 14, 2023 at 10:11 PM

  Αγαπητέ κύριε Στυλιανού το δημόσιο σχολείο πάσχει και προφανώς έχετε ευθύνη και εσείς ως εκπαιδευτικός. Εάν αφορά εσάς το άρθρο ή έστω είναι συνωνυμία, το γεγονός της εκδικητικής βαθμολόγησης μαθητών, επειδή είχαν κάνει καταγγελία εναντίον του καθηγητή τους, δεικνύει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια εκπαίδευση.

  https://paideia-news.com/to-anotato-aperripse-tin-efesi-toy-kathigiti-stelioy-stylianoy-kata-tis-eey-gia-trimini-diathesimotita27790b

 4. Στέλιος Στυλιανού(Β.Γ Γραμματέας ΟΕΛΜΕΚ):
  Mar 17, 2023 at 01:08 PM

  Κυριε Χρίστου, το άρθρο δεν αφορά εμένα αλλα ειναι συνωνυμία,μ ενα google search ευκολα θα βρισκατε οτι το 2007 εγώ δεν ημουν στην Υπηρεσία!!!(òπως κανατε για το αλλο google search, ειναι απλό).Οπως και να χει,επί της ουσίας η υπόθεση με τα ιδιωτικα παρομοιου τύπου έχει ανοιξει ολιστικά και θα παρει το δρόμο που πρέπει( ειτε με τον καλό τροπο( δέσμευσης της Υπουργού χθες στη αυνάντηση με ΟΕΛΜΕΚ), ειτε με τον κακό τροπο (υπαρχει απόφαση πλέον για το πως θα κινηθούμε).Αυτά.Δεν πρόκειται να επανέλθω ξανά εδώ.Το ζητημα θα λυθεί εκεί που πρεπει.Δε χρειαζεται κανένας να αγωνιά.Δρομολογούνται σιγά σιγά οι διαδικασίες
  ....


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2784