«Μυθολογία ότι αναγνωρίζονται ως μάστερ τα πενταετή διπλώματα της Ελλάδας»


ΕΡ: Με βάση το νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πτυχία που αναγνωρίζονται από τη χώρα που δίνονται πρέπει αναγνωρίζονται απ’ όλες τις χώρες μέλη της. Τηρείται κατά γράμμα ο νόμος από το ΚΥΣΑΤΣ;

ΑΠ: Ναι αυτό το τηρούμε κατά γράμμα.

ΕΡ: Υπήρξαν κάποια παράπονα από απόφοιτους πανεπιστημίων της Ελλάδας αναφορικά με την αξία πενταετούς πτυχίου τους. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι ταυτόχρονα και μεταπτυχιακό (μάστερ).

ΑΠ: Δεν αναγνωρίζεται ως μάστερ, αν μιλούμε για τα πενταετή διπλώματα από το Πολυτεχνείο, τις Πολυτεχνικές Σχολές στα διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας ή και τη Γεωπονική. Αυτά, δεν αναγνωρίζονται ως μάστερ στην Ελλάδα. Αυτό, δεν είναι αλήθεια. Αν αναγνωρίζονταν ως μάστερ θα ήμασταν και εμείς υποχρεωμένοι να τα αναγνωρίσουμε και θ’ αναγνωρίζαμε. Υπάρχει αυτή η μυθολογία ότι δήθεν αναγνωρίζονται, η πραγματικότητα όμως είναι ότι δεν αναγνωρίζονται. Ενδεχομένως να υπάρχουν ιδρύματα και πανεπιστήμια, τα οποία δηλώνουν ότι το δίπλωμα που δίνουν είναι ισοδύναμο με το μάστερ. Όμως, αναγνώριση σημαίνει να το αναγνωρίζει ο αρμόδιος φορέας της χώρας και όχι το πανεπιστήμιο που εκδίδει το δίπλωμα. Αρμόδιοι φορείς είναι το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και ο ΔΟΑΤΑΠ.

ΕΡ: Το πτυχίο που παίρνουν οι απόφοιτοι των ΤΕΙ αναγνωρίζεται από το ΚΥΣΑΤΣ ως ισότιμο των πανεπιστημιακών;

ΑΠ: Μόνο ως ισότιμο, όχι όμως ως αντίστοιχο.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


347