«Το Πράσινο Μάρκετινγκ και η Ιστορία του»


ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΤΙΝΗ*

Το πράσινο μάρκετινγκ είναι το μάρκετινγκ προϊόντων τα οποία θεωρούνται ότι είναι περιβαλλοντικά ασφαλή. 

Ενώνει επιχειρηματικές πρακτικές και προϊόντα τα οποία είναι φιλικά στο περιβάλλον ενώ παράλληλα καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών. 
Αναπτύσσει στρατηγικές προτάσεις και λύσεις στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών για οικολογικά προϊόντα .
Η 10ετία του 1990 χαρακτηρίστηκε ως η «δεκαετία της Γης» και άνοιξε τον διάλογο για την αειφορία, τη βιωσιμότητα, την ποιότητα ζωής. Οι επιχειρήσεις άρχισαν να προσαρμόζονται σε μια νέα κατάσταση και το μάρκετινγκ άρχισε σοβαρά να συζητά τα παραπάνω και να ανοίγει το δρόμο σε μια καλύτερη ζωή για την επιχείρηση και τους καταναλωτές. 
Στην Κύπρο τα πράγματα εξελίσσονται συνήθως με σημαντική υστέρηση στην προσφορά οικολογικών προϊόντων σε ποσότητα, ποικιλία, χαμηλές τιμές.

Οι αλλαγές όμως στη νοοτροπία και την επιχειρηματικότητα είναι «προ των πυλών» γιατί όταν ο πελάτης απαιτήσει οικολογικό προϊόν, οι παραγωγοί θα προσαρμοστούν αφού η οικολογία είναι μονόδρομος.
Έτσι το «Μάρκετινγκ» έχει να αντιμετωπίσει δύο προκλήσεις που οδηγούν στην επανάσταση του «πράσινου εμπορίου»:
Α. να επικοινωνεί σωστά και να πείθει τον καταναλωτή για το προϊόν και να αναδείξει τον οικολογικό τρόπο ζωής.
Β. να καινοτομεί με νέα προϊόντα.

«Πράσινο Μάρκετινγκ» … άραγε είναι μόδα;

Σίγουρα δεν είναι μόδα καθώς καταρχήν έχει μια μακροχρόνια ιστορία. Η Αμερικάνικη Ένωση «Μάρκετινγκ» είχε ξεκινήσει τη σχετική συζήτηση ήδη από τις αρχές του 1975. 
Αποτέλεσμα εκείνης της προσπάθειας ήταν η συγγραφή ενός βιβλίου με τον τίτλο «Οικολογικό Μάρκετινγκ». Το πρώτο βασικό κύμα του «GreenMarketing» εκδηλώθηκε στη δεκαετία του 1980, κατά την οποία η Ένωση Μάρκετινγκ εξέδιδε εκθέσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τις οποίες παρουσίαζε σε εταιρίες που, εκτός από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, έδειχναν και την ανάλογη ευαισθησία σε θέματα οικολογίας. Το δεύτερο κύμα εκδηλώθηκε στις αρχές του 21ου αιώνα και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση και σοβαρότητα. Τα διάφορα ακραία «καιρικά φαινόμενα» και η εκδήλωση «παθήσεων» που οφείλονται στη μόλυνση του περιβάλλοντος, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου και ανάδειξαν την αναγκαιότητα λήψης σχετικών μέτρων.
Εξάλλου, στοιχεία από όλο τον κόσμο δείχνουν ότι οι «πράσινοι» καταναλωτές είναι πλέον πραγματικότητα. Παρατηρείται παγκοσμίως αύξηση στην κατανάλωση «οικολογικών προϊόντων» τόσο από τους καταναλωτές όσο και από τις επιχειρήσεις, όπου γίνεται συνειδητή επιλογή «πράσινων» προϊόντων». 
Είναι εμφανές λοιπόν ότι το «Πράσινο Μάρκετινγκ» μόνο μόδα δεν είναι.

Είναι συνδεδεμένο με τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη καθώς συμβάλλει στην Αποτελεσματική Προστασία του Περιβάλλοντος, στη σωστή χρήση των Φυσικών Πόρων και στη διατήρηση υψηλού και σταθερού επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης.
Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν τις βασικές αρχές της «πράσινης» επιχειρηματικότητας προκειμένου να ενδυναμωθεί η «πράσινη» τάση και να υπάρξουν πιο απτά αποτελέσματα για την προστασία του περιβάλλοντος.

*Αντιπρόεδρος Κινήματος Οικολογία, Μπροστά

Διευθυντής Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter21