€5.600 από το ΥΠΠ στον Πρόεδρο του Συμβ. Επισκέψεων και Ευημερίας Ασθενών του νοσ. Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ


Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού η επίσημη τελετή κατά την οποία επιδόθηκε επιταγή ύψους €5.600 από την κα Αίγλη Παντελάκη, Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στον       κ. Μάριο Παναγίδη Πρόεδρο του Συμβουλίου Επισκέψεων και Ευημερίας Ασθενών του νοσοκομείου Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ. Το ποσό αυτό αποτελεί τα έσοδα από την ετήσια συναυλία του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που έγινε στις 27.1.2018 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου εις μνήμη Πεύκιου Γεωργιάδη.

 Το Συμβούλιο Επισκέψεων και Ευημερίας Ασθενών του Νοσοκομείου «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» αποκλειστικό σκοπό έχει την παροχή βοήθειας σε άπορους ασθενείς και ιδιαίτερα σε παιδιά που πάσχουν από χρόνιες και άλλες ασθένειες και μεριμνά για την ευημερία και ψυχαγωγία τους κατά διάρκεια της παραμονής τους στο Νοσοκομείο.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


78