120 εκατ. ευρώ για δημιουργία νέων Κέντρων Αριστείας στην Κύπρο


ΚΥΠΕ - Στα €120 εκατ. ανέρχεται το συνολικό ποσό για τη δημιουργία νέων Κέντρων Αριστείας στην Κύπρο, μετά την εξασφάλιση ακόμη €30 εκατ. στο πλαίσιο της Δράσης «Teaming», του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

Σύμφωνα με  δελτίο Τύπου το Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, το Ιδρυμα και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης  ως οι αρμόδιοι εθνικοί φορείς για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ανακοίνωσαν την επιλογή της πρότασης «ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment (EXCELSIOR)», με συντονιστή το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Οπως αναφέρεται, σκοπός του Έργου είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου ερευνητικού Κέντρου Ερατοσθένης του ΤΕΠΑΚ σε ένα βιώσιμο Κέντρο Αριστείας, με στόχο τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης.
Η επιλογή της συγκεκριμένης πρότασης του ΤΕΠΑΚ, η οποία περιλαμβανόταν στον εφεδρικό κατάλογο (reserve list) της Δράσης, ακολουθεί την επιλογή άλλων τριών κυπριακών προτάσεων, στις αρχές Απριλίου, για τη δημιουργία νέων Κέντρων Αριστείας, συνολικού ύψους €90 εκατ. Για τη δημιουργία κάθε Κέντρου Αριστείας θα διατεθεί συνολικά το ποσό των €30 εκατ. Συγκεκριμένα, €15 εκατ. θα διατεθούν από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και €15 εκατ. από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του  Κρατικού Προϋπολογισμού.
Στους φορείς που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έ-ργου EXCELSIOR, το οποίο συντονίζει το ΤΕΠΑΚ, περιλαμβάνονται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Γερμανικός Οργανισμός Αεροναυτικής και ∆ιαστήματος (DLR - Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt), το Ινστιτούτο για μελέτη της Τροπόσφαιρας στη Λειψία της Γερμανίας (TROPOS Institute for Tropospheric Research) και το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, ∆ιαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

297