15 εισηγήσεις της Επιτρ. Παιδείας του ΔΗΚΟ για επίλυση προβλημάτων που ταλανίζουν Δημοτική και Μέση


Η Επιτροπή Παιδείας του Δημοκρατικού Κόμματος αφού μελέτησε όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν την Δημόσια Μέση και Δημοτική Εκπαίδευση και τα θέματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης για ποιοτική και αποτελεσματική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, κατέληξε στις εξής εισηγήσεις, πολλές από τις οποίες έχει διατυπώσει και στο παρελθόν.

Οι εισηγήσεις, όπως καταγράφονται σε ανακοίνωση της  Επιτροπής Παιδείας του ΔΗΚΟ είναι:

 1. Η παιδεία δεν πρέπει να πληγεί από την οικονομική κρίση. Αντίθετα πρέπει να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί ποιοτικά.
 2. Εκσυγχρονισμός του καταλόγου διορισίμων. Η προϋπηρεσιακή κατάρτιση πρέπει να είναι προϋπόθεση για ένταξη στον κατάλογο διορισίμων.
 3. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών (ενδοσχολική και ενδοϋπηρεσιακή) και αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 4. Σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικής μονάδας και εκπαιδευτικού συστήματος. Καταρτισμός δευτεροβάθμιου σώματος αξιολόγησης έστω και αν δεν εγκριθεί νέο σχέδιο αξιολόγησης.
 5. Αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της νεανικής παραβατικότητας, εμπέδωση της πειθαρχίας στα σχολεία και της πρέπουσας εμφάνισης των μαθητών. Για επίλυση αυτών των προβλημάτων απαιτείται συνεργασία και συνδρομή όλων των εμπλεκομένων φορέων.
 6. Αξιολόγηση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων και των νέων ωρολογίων προγραμμάτων και στη συνέχεια επέκταση της εφαρμογής τους προς ολοκλήρωση. Τα συνεχόμενα 80λεπτα μαθήματα να γίνονται εκεί όπου προσφέρονται αποδοτικά.
 7. Τα προγράμματα σπουδών στο Ενιαίο Λύκειο να συγκεκριμενοποιηθούν και οι επιλογές μαθημάτων να είναι πιο περιοριστικές. Να υπάρχει και μερική επιλογή εξειδίκευσης από την Α’ Λυκείο που δεν θα είναι δεσμευτική για τις επόμενες τάξεις.
 8. Στο τέλος κάθε τετραμήνου να υπάρχει γραπτή εξέταση και η βαθμολογία στα Γυμνάσια από αλφαβητική να μετατραπεί σε αριθμητική.
 9. Το ολοήμερο σχολείο στη δημοτική εκπαίδευση να αξιολογηθεί και να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για την εφαρμογή του.
 10. Ενίσχυση του συστήματος ειδικής εκπαίδευσης και διάθεση όλων των απαιτούμενων μέσων ούτως ώστε να εξυπηρετούνται πλήρως οι ανάγκες των μαθητών.
 11. Τάξεις υποδοχής των αλλόγλωσσων μαθητών για ταχύρρυθμα μαθήματα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, για πιο πετυχημένη ένταξη τους στη σχολική μονάδα.
 12. Αναβάθμιση, επέκταση και νέα δομή στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές, για να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις και τις ανάγκες του προβλέπεται να δημιουργηθούν.
 13. Να ιδρυθεί σχολή κατάρτισης διευθυντικών στελεχών στην εκπαίδευση.
 14. Πληρέστερη στελέχωση και πιο ενεργή συμμετοχή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης για καλύτερη και πιο αποδοτική αναβάθμισητης εκπαίδευσης.
 15. Σύγκλιση των Συμβουλίων Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης και της Ανώτερης Εκπαίδευσης σε τακτά χρονικά διαστήματα για διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, με δέσμευση για ουσιαστικό διάλογο, με θέσεις και προτάσεις από τους συμμετέχοντες και όχι τυπικής παρουσίαςComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

89