1ο εξάμηνο 2013: Συρρίκνωση 3,67% της αγοραστικής δύναμης των μισθών λόγω μη καταβολής ΑΤΑ


ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΠΟΛΗ*

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου.2013  αναφέρει ότι ο μέσος όρος του ΔΤΚ¹ το 2ο  εξάμηνο του 2012, εξαιρουμένης της επίπτωσης των φόρων κατανάλωσης, ήταν 116,07 μονάδες, σε σύγκριση με 115,31 το 1ο  εξάμηνο του 2012. Οι μισθοί έπρεπε να αυξηθούν κατά 0,66% λόγω τιμαρίθμου από 1ης Ιανουαρίου 2013, όμως η ΑΤΑ δόθηκε για τελευταία φορά την 1η  Ιουλίου 2011, εξαιτίας του Νόμου περί μη παραχώρησης προσαυξήσεων και τιμαριθμικών αυξήσεων σε δημοσίους υπαλλήλους   (Ν192 (Ι)/2011 )

Η συνολική απώλεια από τη μη καταβολή τιμαρίθμου την 1η Ιανουαρίου 2012,   την 1η Ιουλίου 2012 και την 1η Ιανουαρίου 2013 είναι 3,67% υπολογισμένη επί των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών του 2ου εξαμήνου του 2011. 

Το τιμαριθμικό επίδομα παραμένει αμετάβλητο  στο ύψος που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και με βάση τους νόμους² που ψήφισε η βουλή τα έτη 2011 και 2012 θα παραμείνει σταθερό μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου 2015. Αυτό  σημαίνει ότι ακόμα και αν δοθεί ΑΤΑ το 2016, οι μισθοί αμετάκλητα και εσαεί θα χάσουν  10% της αγοραστικής αξίας τους. Αυτή η απώλεια θα είναι επιπρόσθετη της ζημιάς λόγω αποκοπών και φόρων.
  
Κίνδυνος πλήρους κατάργησης της ΑΤΑ

Το άρθρο 5 (α) του Ν 185 (Ι)/2012 αναφέρει ότι η ΑΤΑ θα επανέλθει, όταν συμφωνηθεί ο τρόπος και η συχνότητα καταβολής της. Δεδομένης της αντίθεσης των εργοδοτών στο θεσμό, είναι αμφίβολο αν θα συμφωνηθεί η επαναφορά του και με ποιο τρόπο. Περαιτέρω στο ανυπόγραφο μνημόνιο³ ρητά αναφέρεται ότι αν και όταν επανέλθει, θα δίνεται μόνο το μισό της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, σηματοδοτώντας τη δυσοίωνη προοπτική για επαναφορά μιας κουτσουρεμένης ΑΤΑ που θα είναι σκιά του παλιού εαυτού της.

Σημειώσεις

1. Δ.ΤΚ. = Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

2. Επέκταση του παγώματος του Τιμαρίθμου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015

Το άρθρα 8-(1) και 10 του Ν 192(1)/2011 θεσμοθέτησαν το πάγωμα του τιμαρίθμου τα έτη 2012 και 2013 ως εξής:

8-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν θέματα καταβολής απολαβών ή συντάξεων, το τιμαριθμικό επίδομα παραμένει σταθερό όπως ισχύει  στις 31 Δεκεμβρίου 2011...για την περίοδο ισχύος του παρόντος νόμου

10 Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012 και ισχύει για περίοδο 24 μηνών.

Ο τροποποιητικός Ν 185 (Ι)/2012 που πέρασε το Δεκέμβρη του 2012 λόγω μνημονίου παρατείνει το πάγωμα του τιμαρίθμου ως το τέλος του 2015. Το σχετικό άρθρο αναφέρει επί λέξη:

6. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο άρθρο 10

...Το άρθρο 8(1) τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015

3. Μνημόνιο άρθρο 4.1

Για να διασφαλιστεί ότι η αύξηση μισθών αντανακλά καλύτερα τις εξελίξεις στην παραγωγικότητα της εργασίας...[θεσμοθετείται]

Μετακίνηση από πλήρη σε μερική τιμαριθμική αναπροσαρμογή, με το ποσοστό της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που ορίζεται σε 50% του ποσοστού της αύξησης του υποκείμενου δείκτη τιμών κατά το προηγούμενο έτος

4. Το τιμαριθμικό επίδομα, ως ποσοστό επί των βασικών μισθών, έπρεπε να αυξηθεί την 1η Ιανουαρίου 2012 από 309,56% σε 316,51% . Αντίστοιχα το ποσοστό ενοποιημένου τιμαριθμικού επιδόματος έπρεπε να ανέλθει από 27,99% σε 30,16%.

5. Το τιμαριθμικό επίδομα, ως ποσοστό επί των βασικών μισθών, έπρεπε να αυξηθεί την 1.7.2012 από 316,51% σε 321,81% . Αντίστοιχα το ποσοστό του ενοποιημένου τιμαριθμικού επιδόματος έπρεπε να ανέλθει από 30,16% σε 31,82%.

6. Το τιμαριθμικό επίδομα, ως ποσοστό επί των βασικών μισθών, έπρεπε να αυξηθεί από 1.1.2013 από 321,81% σε 324,59% . Αντίστοιχα το ποσοστό του ενοποιημένου τιμαριθμικού επιδόματος έπρεπε να ανέλθει από 31,82% σε 32,68%.

*ΒΓΓ ΑΚΙΔΑ Υπεύθυνος Τομέα Τεκμηρίωσης

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


231