Επίσκεψη ομάδας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Harvard University και MIT

25 Ιουλ 2019 - 16:09


Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας

25 Ιουλ 2019 - 09:34


Διεθνής διάκριση για ερευνητικό συνεργάτη εργαστηρίου του ΤΠΚ

23 Ιουλ 2019 - 13:12


ΤΕΠΑΚ: Ανακοίνωση κατανομής θέσεων σε Ειδικές Κατηγορίες (2019-20)

22 Ιουλ 2019 - 17:52


ΤΕΠΑΚ: Ανακοίνωση κατανομής κενών θέσεων 2019-20 (Β Κατανομή)

22 Ιουλ 2019 - 17:21


ΤΕΠΑΚ: Αιτήσεις για 1 θέση Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στα Χρηματοοικονομικά

20 Ιουλ 2019 - 08:58


ΤΕΠΑΚ: Αιτήσεις για 1 θέση Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στα «Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής»

20 Ιουλ 2019 - 08:45


ΤΕΠΑΚ: Αιτήσεις για θέση Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας

19 Ιουλ 2019 - 10:14


ΤΕΠΑΚ: Αιτήσεις για πλήρωση θέσης Επ. Καθηγητή ή Λέκτορα στο Τμ. Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

19 Ιουλ 2019 - 10:01


H προοπτική των υδρογονανθράκων για την Κύπρο διαφυλάσσοντας τη δημόσια υγεία

16 Ιουλ 2019 - 09:54

Newsletter