ΑΕΙ: Μικρή αύξηση στις θέσεις των πανεπιστημίων και μείωση στα ΤΕΙ


Για την Κύπρο αντιστοιχεί αύξηση στα πανεπιστήμια περίπου κατά 70-80 θέσεις ενώ στα ΤΕΙ μείωση κατά 35-40

ΑΘΗΝΑ- ΑΠΕ Μειωμένος κατά 495 θέσεις θα είναι για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά ο αριθμός των εισακτέων. Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την ακριβή κατανομή των θέσεων εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με την οποία, ο συνολικός αριθμός θέσεων εισακτέων ανέρχεται στις 69.490, από τις οποίες οι 42.850 αποδίδονται στα πανεπιστήμια και οι 26.640 στα ΤΕΙ.

Συγκριτικά με πέρυσι, οι θέσεις εισακτέων στα πανεπιστήμια είναι μειωμένος κατά 1.005 θέσεις, ενώ στα ΤΕΙ είναι αυξημένος κατά 510 θέσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το γεγονός ότι στο μηχανογραφικό υπάρχουν φέτος δυο νέα πανεπιστημιακά τμήματα τουρισμού, καθώς και ένα τμήμα ΤΕΙ τουρισμού που επαναλειτουργεί, αυξάνει τον αριθμό εισακτέων σε τμήματα που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας, ενώ ενισχυμένα είναι και τα τμήματα που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή και την πληροφορική.

Επίσης, επιχειρείται, με μια μείωση του αριθμού εισακτέων σε ορισμένα τμήματα, η εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης, καθώς έχει ληφθεί υπ' όψιν ο αριθμός μελών του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού και την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων (π.χ. ιατρικής, βιολογίας, μηχανικών).

Παράλληλα, αυξάνεται ο αριθμός εισακτέων σε τμήματα, στα οποία κατευθύνονται μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης, ώστε, όπως αναφέρει το υπουργείο «να αποκατασταθεί μια αναλογική ισορροπία μεταξύ των θέσεων που προσφέρονται για τους υποψήφιους των τριών ομάδων προσανατολισμού και να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των ευκαιριών που τους παρέχονται».

Επιπλέον, η υπό δημοσίευση υπουργική απόφαση που αφορά τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων, έχει λάβει υπ' όψιν τις στατιστικές από τις μετεγγραφές των φοιτητών την προηγούμενη χρονιά. Μάλιστα, το υπουργείο μελετά ήδη την αναμόρφωση των κριτηρίων των μετεγγραφών, «ώστε να μην εμποδίζεται η μετεγγραφή των φοιτητών/τριών που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

Ακολουθεί ο πίνακας με το σύνολο των εισακτέων στα ΑΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 έως το 2017-18.

Έτος         Σύνολο εισακτέων                   ΑΕΙ                                  ΤΕΙ
2014-15            70.305                         46.735                               23.570
2015-2016        68.345                        44.200                               24.145
2016-2017        69.985                        43.855                              26.130
2017-2018        69.490                        42.850                               26.640

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Paideia-News οι φετινοί αριθμοί εισακτέων για την Κύπρο θα έχουν αυξομείωση ως εξής.  Το ποσοστό  των θέσεων που δίνονται στους αλλογενείς (περιλαμβάνονται και οι Κύπριοι) κυμαίνεται από 7%-8% αναλόγως του αριθμού των θέσεων που θα καταλάβουν οι άλλοι υποψήφιοι από άλλες χώρες του εξωτερικού. Με αυτό το ποσοστό η αύξηση των θέσεων στα πανεπιστήμια υπολογίζεται κατά 70-80 ενώ στα ΤΕΙ μείωση κατά 35-40 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


153