Αφετηρία των νέων για δημιουργία


ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΗΛΙΑ*

Αναντίρρητα, οι νέοι σήμερα, καλούνται να αντιμετωπίσουν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι νέοι της Κύπρου, της Ελλάδας αλλά και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών που βιώνουν την κρίση στην ολότητα της, είναι ίσως οι πιο «τυχεροί» νέοι της Ευρώπης. Είναι αυτοί που στο μέλλον θα απαρτίζουν τις εταιρείες, τους οργανισμούς (μεγάλους ή μικρούς), το ανθρώπινο δυναμικό των επόμενων δεκαετιών, είναι αυτοί που θα ξεπεράσουν τις δυσκολίες του σήμερα και θα δημιουργήσουν την Ευρώπη του αύριο.

Η κρίση είναι μια ευκαιρία, για να αποδείξει στον εαυτό του ο κάθε ένας, ποιος πραγματικά είναι και ποιες είναι οι πραγματικές του δυνατότητες. Η ψεύτικη κοινωνία στην οποία ζούσαμε τα τελευταία χρόνια έχει καταρρεύσει. Η μεγάλη ευκαιρία που μας δίνεται  πρέπει να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Μια ευκαιρία που έρχεται κάθε 100 περίπου χρόνια, όπως και η κρίση στην οικονομία.

Η στροφή προς την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί για τη νέα γένια, αδήριτη ανάγκη. Η κοινωνία ολόκληρη, αλλά και οι εμπλεκόμενοι φορείς, θα πρέπει να δώσουν ώθηση, βοηθώντας τους νέους στην προώθηση επιχειρηματικών ιδεών. Στη δημιουργία αισιόδοξου και ελπιδοφόρου κλίματος για τους νέους, πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε το παλιόγια να δημιουργήσουμε το νέο. (Δεν μπορούμε να λύσουμε προβλήματα αν χρησιμοποιήσουμε την ίδια σκεπτική μ' αυτήν που τα δημιούργησε... Albert Einstein). Είναι καλό μερικές φορές να ξέρεις το παρελθόν αλλά είναικαλύτερο να προβλέπεις το μέλλον.

Το μέλλον του τόπου μας θα εξαρτηθεί από το τι πραγματικά θα πράξουμε σήμερα, με τρόπο αποτελεσματικό, ευέλικτο και καινοτόμο. Η μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια βιώνει μια μεγάλη κρίση, ενώ για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή θα πρέπει να κατανοήσουμε μερικά πράγματα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, ότι έχουμε κάτι κοινό με 28 χώρες και ότι αποτελούμε ουσιαστικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση την τρίτη μεγαλύτερη «χώρα» του κόσμου με πληθυσμό πέραν των 500 εκατομμυρίων. Ως πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατά επέκταση ως Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να αποδεχτούμε ότι η Ε.Ε. είναι το μέλλον μας. Ότι μέσα από την Ε.Ε θα βρούμε τις λύσεις στα προβλήματά μας. Δεν πρέπει να βλέπουμε τις άλλες χώρες ανταγωνιστικά, αλλά σαν ένα σύνολο στο οποίο ανήκουμε.  Η Ε.Ε. δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά τη λύση.

Μια αδύνατη ομάδα, είναι σαφώς πιο ισχυρή από την πιο δυνατή μονάδα. Με γνώμονα αυτό, απευθυνόμαστε στους εκπροσώπους μας εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να χαραχθεί η στρατηγική του μέλλοντος, μια στρατηγική, που δεν μπορεί να είναι άλλη από την ενδυνάμωση της παρουσίας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη δημιουργία μιας δυνατής ομάδας που θα προωθεί τα συμφέροντα αλλά και τα προβλήματα μας στους χώρου λήψεως αποφάσεων. Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι μια δυνατή Ευρώπη συνεπάγεται με μια πιο δυνατή Κύπρο. Μια δυνατή Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους μας. 

Επιβάλλεται να δημιουργήσουμε το νέο, να επενδύσουμε στην επιχειρηματικότητα και στα νέα επαγγέλματα. «Το αύριο εξαρτάται από τις ιδέες του σήμερα» !!!

*Φοιτητής ΜΒΑ Παν. Κύπρου

Γενικός Οργανωτικός  Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


96