Αφυπηρέτησε η Αίγλη, ανακοινώθηκαν 3 Αναπληρωτές


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας: 

Οι πιο κάτω, διορίζονται ως Αναπληρωτές στη θέση Γενικού Διευθυντή, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης τους, ως εξής:

Ηλίας Μαρκάτζιης, Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για την περίοδο από 5 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 2019. (Π.Φ. 35230)

Αθηνά Μιχαηλίδου, Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για την περίοδο από 5 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι τις 4 Απριλίου 2019. (Π.Φ. 36566)

Κυπριανός Λούης, Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για την περίοδο από 5 Απριλίου 2019 μέχρι τις 4 Ιουνίου 2019. (Π.Φ. 36082)

Σημείωση Paideia-News: Η ανακοίνωση έγινε λόγω της αφυπηρέτησης της Γενικής Διευθύντριας Αίγλης Παντελάκη  

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


172