Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα Επιμορφωτικά Κέντρα


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) διενεργεί Διαγωνισμό Αγοράς Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, για διδασκαλία στα Επιμορφωτικά Κέντρα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΠ, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12/06/2015 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής της αίτησης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και άλλα στοιχεία που αφορούν τον διαγωνισμό, περιλαμβάνονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ στην πιο κάτω διεύθυνση (http://www.moec.gov.cy/)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθύνονται στα Επαρχιακά Γραφεία των Επιμορφωτικών Κέντρων του ΥΠΠ, μέσω τηλεφώνου ή τηλεομοιότυπου(FAX) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως παρατίθενται στην σελίδα 5 των εγγράφων του διαγωνισμού.

Έγγραφα και όροι διαγωνισμού

Οδηγός συμπλήρωσης αίτησης 

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


64