Αγορά Υπηρεσιών για διδασκαλία στις ειδικότητες Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Μέσης Τεχνικής


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) διενεργεί Διαγωνισμό Αγοράς Υπηρεσιών από εκπαιδευτές για διδασκαλία στις Ειδικότητες Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΜΤΕΕΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την Τρίτη 27/8/2019 και ώρα 12:00. πμ. Οι οδηγίες για τον τρόπο υποβολής της Αίτησης, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και άλλα στοιχεία που αφορούν τον διαγωνισμό, περιλαμβάνονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://enimerosi.moec.gov.cy/d1/aye

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται στο ειδικό κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής, που βρίσκεται στο Ισόγειο του ΚΤΙΡΙΟΥ Β των Κεντρικών Γραφείων του ΥΠΠΑΝ, στη διεύθυνση, Γωνιά Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434, Λευκωσία

Έγγραφα ΔιαγωνισμούComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter239