Άγρια φορολόγηση των μισθών των εκπαιδευτικών


ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Α. ΠΟΛΗ*

Όταν τα ΜΜΕ θέλουν να δείξουν ότι οι μισθοί στο δημόσιο τομέα είναι ψηλοί, παρουσιάζουν στον κόσμο τους ακαθάριστους μισθούς για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Οι καθαροί μισθοί που είναι σημαντικά μικρότεροι αφήνονται στην αφάνεια. Η κατάσταση αυτή έχει τις ρίζες της στην συνεχή προσπάθεια των νονών της laissez-faire οικονομίας να πλήξουν τους μισθωτούς και να τους μετατρέψουν σε επαίτες.

Νεοφιλελευθερισμός: Η μισθωτή εργασία είναι αμαρτία

Μια αμαρτία που φθάνει στα όρια εγκλήματος καθοσιώσεως. Ένα έγκλημα που τιμωρείται με συνεχώς περισσότερες και ψηλότερες φορολογίες και αποκοπές.

Μέχρι το καλοκαίρι του 2011 οι υποχρεωτικές αποκοπές από τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων ήταν τρεις. Ο Φόρος εισοδήματος, η συνεισφορά 3,45% στις κοινωνικές ασφαλίσεις και η συνεισφορά 0,75% στο Ταμείο Χηρών. Σήμερα οι υποχρεωτικές εισφορές έχουν γίνει έξι αφού έχει προστεθεί:

1. Η έκτακτη εισφορά 2,5% - 3,5% για ακαθάριστους μισθούς άνω των € 2500, με επιπλέον πρόστιμο 0,5% στα κλιμάκια εισφοράς των «αμαρτωλών» που βρίσκονται στην κορυφή της κλίμακας τους.

2. Η κλιμακωτή εισφορά 6,5% - 12,5% για μισθούς άνω των € 1000.

3. Η αποκοπή σχεδίου σύνταξης 3% επί των μισθών.

Επιπλέον η εισφορά στο Ταμείο Χηρών, αν και υπήρχε και προηγουμένως, έχει υπερδιπλασιαστεί, αφού έχει αυξηθεί από 0,75% σε 2% για μισθούς που δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών.

Τα χειρότερα έπονται για τους μισθωτούς του δημοσίου το 2014, αφού θα προστεθούν οι ακόλουθες αποκοπές:

1. Οριζόντια αποκοπή στους μισθούς 3% [ Ν 168 (Ι)/2012, άρθρο 3.(γ) ]

2.  Αύξηση της συνεισφοράς στο ΤΚΑ από 3,45% σε 3,95% [ Ν 193 (Ι)/2012, άρθρο 3.(β) ]

3. Αύξηση της έκτακτης εισφοράς αφού το αφορολόγητο όριο μειώνεται από € 2500 σε

€ 1500 και το  ποσοστό αποκοπής αυξάνεται κατά 2,5% στο κλιμάκιο € 1500 - € 2500, και 0,5% στο κλιμάκιο € 2500 - € 4500.   [ Ν 184 (Ι)/2012, άρθρο 3.(β) ]

Η συνολική επιπρόσθετη αποκοπή για το 2014 δεν θα είναι μικρότερη του 4,5%,

 

Πόλωση των καθαρών μισθών προς τα κάτω και μείωση μισθολογικών διαφορών.

Το πρώτο εξάμηνο του 2011, με βάση ανάλογη έρευνα που είχαμε κάνει τότε, ο λόγος της καθαρής ανώτατης μισθοδοσίας ενός διευθυντή προς την καθαρή μισθοδοσία του πρωτοδιόριστου δασκάλου ήταν 2,216 προς 1. Το 2013 η διαφορά  συρρικνώνεται στο  2,074 προς 1. Οι κλιμακωτές αποκοπές έχουν μειώσει σημαντικά τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ υψηλόμισθων και χαμηλόμισθων δασκάλων εις βάρος των πρώτων.

 

Ενδιαφέροντες μέσοι όροι

Μπορεί η κυβέρνηση να έχει προς το παρόν διασώσει το 13ο μισθό, όμως οι  αριθμοί φανερώνουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν δώσει πολύ περισσότερα από ένα μηνιαίο μισθό τα δύο τελευταία χρόνια.

1. Ο μέσος όρος αποκοπών από τις νέες φορολογίες της περιόδου 2012-2013 για απλούς δασκάλους (κλ. Α8 – Α10-Α11) είναι:

Κλιμακωτή εισφορά: 6,15%

Έκτακτη εισφορά: 0,62%

Αποκοπή σχεδίου σύνταξης 3%

 Σύνολο νέων αποκοπών 2012-2013: 9,74% έναντι  7,69% του 13ου τρίτου μισθού ως ποσοστού των ετήσιων απολαβών.

2. Οι αντίστοιχοι μέσοι όροι  για βοηθούς διευθυντές [Α11 (ii) ] είναι:

Κλιμακωτή εισφορά: 7,24%

Έκτακτη Εισφορά: 1,06%

Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης: 3%

Σύνολο νέων αποκοπών: 11,3% ή 1,47 μηνιαίοι μισθοί

Οι αριθμοί για τους διευθυντές [Α12 (ii) ]

Μέσοι όροι:

Κλιμακωτή εισφορά: 7,77%

Έκτακτη Εισφορά: 1,3%

Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης: 3%

Σύνολο νέων αποκοπών: 12,07% ή 1,57 μηνιαίοι μισθοί

 

Μισθοί πάνω στα ...χαρτιά

Σύμφωνα με τους αναλυτικούς πίνακες που θα παρουσιάσουμε κατωτέρω:

1. Μόλις το 75,68% του ακαθάριστου μισθού ενός απλού δασκάλου, κατά μέσο όρο, καταλήγει στις τσέπες του, ενώ το υπόλοιπο 24,32% προ-αποκόπτεται. Οι δύο μεγαλύτερες αποκοπές για απλούς δασκάλους είναι:

Ο Φόρος Εισοδήματος (Μ.Ο. 8,6% )

Η κλιμακωτή αποκοπή ( Μ.Ο. 6,15% )

2. Αντίστοιχα για τους βοηθούς διευθυντές οι αποκοπές καλύπτουν το 28,58% των μέσων απολαβών τους, ενώ οι καθαροί μισθοί περιορίζονται στο υπόλοιπο 71,42%. Σχεδόν €3 στα €10 κάνουν φτερά από τις άμεσες φορολογίες, ενώ από τα υπόλοιπα €7 στα €10 ένα σεβαστό ποσοστό πηγαίνει στους καταναλωτικούς φόρους και το ΦΠΑ.

Οι μεγαλύτερες απώλειες για τους βοηθούς διευθυντές προέρχονται από:

Το Φόρο Εισοδήματος (Μ.Ο. 11,35% )

Τη κλιμακωτή αποκοπή (Μ.Ο. 7,24 % )

 3. Η σφαγή των μισθών των διευθυντών είναι ακόμα μεγαλύτερη αφού οι αποκοπές καλύπτουν το 30,43% των μεικτών απολαβών τους, δηλαδή σχεδόν το ένα τρίτο του ακαθάριστου ποσού . Τη μερίδα του λέοντος στις αποκοπές και σε αυτή την ομάδα έχουν και πάλι ο Φόρος Εισοδήματος (Μ.Ο. 12,58% ) και η κλιμακωτή αποκοπή (Μ.Ο. 7,77% )

Περισσότερες αποκαλυπτικές πληροφορίες για τις αποκοπές και τους καθαρούς μισθούς στους πίνακες δεδομένων που ακολουθούν και τις επεξηγηματικές σημειώσεις.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


161