Αιτήσεις από εκτοπισθέντες φοιτητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο, για επιδότηση ενοικίου


   Η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η παραλαβή αιτήσεων για επιδότηση ενοικίου από εκτοπισθέντες κατόχους προσφυγικής ταυτότητας «χωρίς περιορισμούς» ή από παθόντες κατόχους βεβαίωσης/πιστοποιητικού από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων, φοιτητές  σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο, ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και λήγει την 28η Φεβρουαρίου 2019. Δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις πριν από την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ όποιες αιτήσεις υποβληθούν μετά από τις 28 Φεβρουαρίου θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται διά χειρός στα κατά τόπους Γραφεία της Υπηρεσίας.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να είναι επαρκώς συμπληρωμένες και ενυπόγραφες και να συνοδεύονται  από τα πρωτότυπα και αντίγραφα των απαιτούμενων εγγράφων/πιστοποιητικών /βεβαιώσεων που αναγράφονται στο πίσω μέρος της αίτησης. Ελλιπείς αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα παραλαμβάνονται ούτε θα αξιολογούνται.

Οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά με βασικές πρόνοιες και τα σχετικά έντυπα μπορούν να αναζητηθούν στην  ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων.

Κεντρικά Γραφεία ΥΜΑΠΕ Λευκωσία: οδός Ηλία Παπακυριακού, 34 – 2415 Έγκωμη – Λευκωσία ή YΜΑΠΕ 1467 Λευκωσία

Τηλ.  για επιδότηση ενοικίου: 22871836/22871837  

Τηλεομοιότυπο: 22 871830 και 22  661011

 

Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού που καλύπτει διοικητικά τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου

οδός Αγκύρας 31, 3042  (Τ.Θ. 51014), Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού, 3500 Λεμεσός

Τηλ.   για επιδότηση ενοικίου: 25 871150 / 25827978

Τηλεομοιότυπο :  25 305595

 

Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας που καλύπτει διοικητικά τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου

οδός Ποταμού Όξου, Κυβερνητικός Οικισμός Άγιος Ιωάννης 4,

Τ.Θ. 41030 -  6308  Λάρνακα

Τηλ.   για επιδότηση ενοικίου: 24812237 / 24812256

Τηλεομοιότυπο :  24 633058
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


630