Αιτήσεις για 3 υποτροφίες που παραχωρεί η Κυβέρνηση της Ρωσίας


Γίνονται δεκτές αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας για διεκδίκηση τριών (3) υποτροφιών, που θα παραχωρηθούν από την Κυβέρνηση της Ρωσίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016, για προπτυχιακές σπουδές που οδηγούν  στην  απόκτηση  πρώτου  καταληκτικού  πανεπιστημιακού  διπλώματος  (Bachelor),  στους  κλάδους:  Law, Philology, Informatics and Computer Sciences.

2.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν αίτηση (έντυπο αρ. 54), από τη Γραμματεία ή/και την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος  Κρατικών  Υποτροφιών  και  να  την  παραδώσουν  ή  αποστείλουν,  συστημένη  μέσω  ταχυδρομείου,  στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949,

1687 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015, ώρα 3.00 μ.μ.

3.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  αποταθούν  στα  τηλ.  22750783  ή  22761607 (Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο), Fax 22765527, E-mail: roscent@cytanet.com.cy και στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.cyscholarships.gov.cy
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


183