Αιτήσεις για 4 υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών στη Ρωσία


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διεκδίκηση 4 υποτροφιών που θα παραχωρηθούν από την Κυβέρνηση της Ρωσίας το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015, για προπτυχιακές σπουδές στους κλάδους: Oil and Gas engineering, Philology, General Medicine και Pediatrics.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν αιτήσεις (Έντυπο Αρ. 54) από τη Γραμματεία ή/και την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών, διαφορετικά δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος ή να αποσταλούν συστημένες μέσω Ταχυδρομείου, μέχρι την Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014, ώρα 2 μ.μ. στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία.

3. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα τηλ. 22750783 ή 22761607 (Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο), Fax 22765527, E-mail: [email protected] και στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.cyscholarships.gov.cy
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


158