Αιτήσεις για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018


    Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (ημ/νίας 16/03/2018), έχουν προεγκριθεί οι ακόλουθες προτάσεις για την υποβολή πλήρους αίτησης για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2018):

Όνομα στοιχείου

Αιτητής/ές

Αθηενίτικο λουκούμι του γάμου *

*θα ενταχθεί στα «Εθιμα του παραδοσιακού κυπριακού γάμου», που είναι ήδη εγγεγραμμένα στον Εθνικό Κατάλογο.

Δήμος Αθηένου και Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

Αμπελοοινικές παραδόσεις Κρασοχωριών - Αμπελοχωριών Λεμεσού

Ομάδα Κρασοχωριών - Αμπελοχωριών Λεμεσού

Απόσταξη ανθόνερου

Κοινοτικό Συμβούλιο Επισκοπής και Ανεξάρτητος Όμιλος Επίδραση

Γλυκό Ανθού της Κιτρομηλιάς

Κοινοτικό Συμβούλιο Επισκοπής και Ανεξάρτητος Όμιλος Επίδραση

Απόχτιν

Περιφερειακή Ένωση Συνδέσμων Αποδήμων Πιτσιλιάς

Κυπριακή χαρουπιά: παραδοσιακές τεχνικές καλλιέργειας, συγκομιδής, επεξεργασίας

Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής

Έθιμα του Πάσχα

Λαογραφικός Όμιλος Κτήμα Πάφου

Παραμύθια, μύθοι και θρύλοι της Κύπρου

Μουσείο Παραμυθιού

Κυπριακά Παραδοσιακά Κάλαντα

Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών

Κυπριακές Φωνές

(Συλλογική αίτηση από ομάδα σχετικών φορέων)

Κυπριακή Λαϊκή Ιατρική (Ιατρικές λέξεις και παραδοσιακές θεραπείες)

Ιατρικό Μουσείο Κυριαζή

 

Πανηγύρι Αποστόλου Λουκά

Δήμος Αραδίππου

Πανηγύρι Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας

Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Σπηλαίου Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας Κάτω Δευτεράς

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κάτω Δευτεράς

Το παναΰριν τ' Άη Γιωρκού

Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν την τελική τους αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ 2 ή 'ΕΝΤΥΠΟ 3 στην περίπτωση φορέα που συνδέεται με στοιχεία που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο) το αργότερο μέχρι τις 8 Ιουνίου 2018.

Επίσης, στην περίπτωση που άλλοι Δήμοι, κοινότητες, Σύνδεσμοι, Μουσεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και φορείς ενδιαφέρονται να συνεργαστούν για την από κοινού υποβολή αίτησης για τα πιο πάνω στοιχεία, καλούνται όπως επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό με το Γραφείο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO (Ηλ. ταχυδρομείο: [email protected], Τηλ.: 22809809, 22809810).

 

Η εξέταση των αιτήσεων γίνεται από την Ειδική Επιτροπή για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφ: 76.222). Ανάλογα με τις αιτήσεις που καλείται κάθε φορά να εξετάσει, η Επιτροπή συνεργάζεται και με άλλους ερευνητές και εμπειρογνώμονες για συγκεκριμένα θέματα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η σύνθεση της Επιτροπής είναι η ακόλουθη:

Παύλος Παρασκευάς, Διευθυντής Πολιτιστικών Υπηρεσιών

Λουκία Λοΐζου - Χατζηγαβριήλ, Πρόεδρος Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO

Εύη Φιούρη, Εκπρόσωπος Τμήματος Αρχαιοτήτων

Δρ Άγγελ Νικολάου - Κονναρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Εμπειρογνώμονας Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Δρ Ευφροσύνη Ριζοπούλου - Ηγουμενίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Εμπειρογνώμονας Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αγνή Παπαευσταθίου, Ειδική Σύμβουλος

Για την ετοιμασία των αιτήσεων, μπορείτε να βρείτε τα σχετικά έντυπα στον σύνδεσμο:

http://www.unesco.org.cv/Programmes-Diadikasia Eggrafis,GR-PR0GRAMMES-04-02-03- 01.GR
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


563