Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικού Απορίας σε φοιτητές Δημόσιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας


   H Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει ότι από 1η Αυγούστου 2017 δέχεται αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικού Απορίας σε Κύπριους Φοιτητές που φοιτούν σε Δημόσια Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο έντυπο Π.Α.5, το οποίο διατίθεται:
(α) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (www.mlsi.gov.cy),
(β) στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), στην οδό Τεύκρου 6, 1489 Λευκωσία,
(γ) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο, Αμμόχωστο, Πόλη Χρυσοχούς και Πελένδρι,
(δ) στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία (ΚΕΠΟ) σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), στην οδό Τεύκρου 6, 1489 Λευκωσία, ή στα κατά τόπους ΚΕΠ ή ΚΕΠΟ.
Τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται, θα ταχυδρομούνται στη διεύθυνση που δηλώνει ο αιτητής. Σε περίπτωση μη έγκρισης της αίτησης, ο αιτητής θα λαμβάνει επιστολή απόρριψης.
Με το Πιστοποιητικό Απορίας παρέχεται στους φοιτητές δωρεάν σίτιση στις Εστίες των Δημόσιων Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας.
Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δικαιούχος Πιστοποιητικού Απορίας είναι ο φοιτητής πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, ο οποίος εμπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) Παιδί οικογένειας, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα των γονέων/φοιτητή/φοιτητών, με βάση βεβαίωση του Τμήματος Φορολογίας, δεν υπερβαίνει τις:

• €23.500 για οικογένεια με ένα εξαρτώμενο παιδί,

• €27.000 για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα παιδιά, και

• €27.800 αν τα δύο παιδιά φοιτούν σε ξεχωριστές πόλεις ή χώρες.

(β) Παιδί, το οποίο μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας του, βρισκόταν υπό τη Νομική Φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.
(γ) Παιδί οικογένειας που λαμβάνει Δημόσιο Βοήθημα ή Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ).
(δ) Παιδί οικογένειας με τρία παιδιά και άνω που λαμβάνει Επίδομα Τέκνου την ημέρα υποβολής της αίτησης.
(ε) Εξαρτώμενος με βάση τον περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμο.
(στ) Παιδί εγκλωβισμένων.
(ζ) Παιδί Ελληνοποντίων.Πιστοποιητικό Απορίας παραχωρείται σε φοιτητές κατά την κανονική διάρκεια των σπουδών τους για την απόκτηση πτυχίου. Το πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί για ακόμη ένα χρόνο, πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, σε περίπτωση παράτασης ή έναρξης μεταπτυχιακών σπουδών.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22804007 και 22804000Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

126