Αιτήσεις για φοιτητικά επιδόματα για Ελλαδίτες και επαναπατρισθέντες


Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει τους Ελλαδίτες φοιτητές, των οποίων οι οικογένειες έχουν ως μόνιμη διαμονή τους την Ελλάδα και οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου, και τους Κύπριους φοιτητές των οποίων οι οικογένειες έχουν επαναπατρισθεί και οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για φοιτητικά επιδόματα από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, 2017.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο στα Γραφεία της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας (οδός Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία) μέχρι και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου, 2017.

Σημειώνεται ότι για να υποβληθούν /παραληφθούν οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε  αυτές. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 27 Οκτωβρίου, 2017 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα απορρίπτονται.

Οι φοιτητές μπορούν να παραλαμβάνουν αιτήσεις από τα Γραφεία της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Κέντρα του Πολίτη (ΚΕΠΟ).

Το ενημερωτικό έντυπο και η αίτηση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (moec.gov.cy/ypiresia_foititikis _merimnas/). 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


82