Αιτήσεις για πλήρωση δύο κενών θέσεων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Μεταπτυχιακού Συνεργάτη για πλήρη απασχόληση και  μίας (1) κενής θέσης Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την EE.

Η προκήρυξη των δυο θέσεων όπως δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


52