Αιτήσεις για θέση Σχολικού Βοηθού στο Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων


Η Σχολική Εφορεία Κοκκινοχωρίων ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για την πλήρωση μιας θέσης Σχολικού Βοηθού/Συνοδού στο Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Κοκκινοχωρίων (Αρ. Τηλεφώνου 23740434), που στεγάζονται στο Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου, από 31/10/2018 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιο πάνω θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Κοκκινοχωρίων το αργότερο μέχρι τις 2/11/2018 και ώρα 12:00 μ.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


126