Αιτήσεις για την πλήρωση δύο κενών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Παν. Κύπρου


Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του  Πανεπιστημίου  Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο κενών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Η προκήρυξη των θέσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στο πιο κάτω έγγραφο:   
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


122