ΑΚΕΛ: Δογματική εμμονή σε ένα παιδαγωγικό έγκλημα


Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και μελος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής Γιώργος Κ. Γεωργίου γραπτή δήλωσή του αναφέρει: 

"Το Υπουργείο Παιδείας, επιφέροντας αποσπασματικές, μη επιστημονικά τεκμηριωμένες και συντηρητικές αλλαγές στην εκπαίδευση, προχωρεί ακάθεκτο στην υλοποίηση ενός παιδαγωγικού εγκλήματος σε βάρος των παιδιών μας. Μέσα από τις εξετάσεις των τετραμήνων μετατρέπει τα σχολεία σε διαρκή εξεταστικά κέντρα. Καμιά πρόβλεψη για καινοτόμες, μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις, για βιωματικές και ενεργητικές μορφές μάθησης.

Παρά τις δεσμεύσεις του τέως αλλά και του νυν Υπουργού Παιδείας, τα χρονοδιαγράμματα παραμένουν ασφυκτικά, η υπερβολική ύλη άθικτη, τα αναλυτικά προγράμματα μη προσαρμοσμένα, τα διαγωνίσματα αμείωτα και ο διδακτικός χρόνος δραματικά συρρικνωμένος. Κανένας από τους εκπαιδευτικούς εταίρους δεν συμφωνεί με τις εξετάσεις των τετραμήνων, κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις. 

Ως ΑΚΕΛ, με την πρόταση νόμου μας, αποβλέπουμε στην κατάργηση των ενδιάμεσων εξετάσεων και στη χειρότερη περίπτωση στην αναβολή εφαρμογής του θεσμού μέχρις ότου υπάρξει ένα σύγχρονο, παιδαγωγικά επεξεργασμένο σύστημα αξιολόγησης του μαθητή, που θα λαμβάνει υπόψη εκτός από την γραπτή εξέταση και άλλους παράγοντες, έχοντας στο επίκεντρο του την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού".
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter64