Αξιολογημένα– Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών των Κολλεγίων κατά πόλη


Το paideia-news.com παραθέτει τα Αξιολογημένα– Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών των Κολλεγίων από το ΣΕΚΑΠ κατά πόλη, με ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης τις  26/2/2013 είναι τα ακόλουθα:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ  

A.C. AMERICAN COLLEGE

 • · Business Administration (18 Months,  Plus an Optional Foundation Year, MBA)
 • ·Business Administration (2 Years, Pl us an Optional Foundation Year, Diploma)
 • · Business Administration (4 Years, Bachelor of Arts)
 • ·Computer Science (2 Years, Diploma)
 • ·Hotel Management (2 Years, Plus an  Optional Foundation Year, Diploma)
 • ·Hotel Management (4 Years, Bachelor of Arts)
 • ·Management Information Systems (2 Years, Diploma)
 • ·Marketing (2 Years, Diploma)
 • ·Office Management (1 Year, Plus an Optional Foundation Year, Certificate)
 • ·Office Management (2 Years, Plus  an Optional Foundation Year, Diploma)
 • ·Travel and Tourism Management (4 Years, Plus an Optional Foundation Year, Bachelor of Arts)
 • ·Travel and Tourism Management (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma)
 • · Culinary Arts (3 Years, Plus an Op tional Foundation Year, Higher Diploma)

ARTE - MUSICACADEMY

 • ·Μουσικές Σπουδές (4 Έτη, Πτυχίο Μουσικών Σπουδών)

CASA COLLEGE

 • ·Hotel Administration (4 Years, Plus an Optional Foundation year, Bachelor of Arts)  CDA COLLEGE
 • · Business Administration (12 Months, Full-Time or 24 Months Part-Time, Master in  Business Administration)
 • ·Business Administration (4 Years, Plus an Optional Foundation Year, Bachelor of Arts)
 • ·Executive Secretarial Studies (1 Year, Plus a certificate from an appropriate one-year  Program of study as a Pre-requisite, Diploma)
 • ·Office Administration (1 Year, Plus a diploma from an appropriate two year programme  of study as a prerequisite, Higher Diploma)
 • · Secretarial Studies (1 Year, Certificate)
 • · Travel and Tourism Administration (2 Years, Plus an Optional Foundation Year,  Diploma)
 • · Information and Communication  Technology (2 Years, Plus an Optional Foundation  Year, Diploma)

COLLEGE OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT

 • · Hospitality Management (4 Years, Plus an Optional Foundation Year, Bachelor of Arts)
 • · Hotel Administration (3 Years, Higher Diploma)
 • ·Travel and Tourism Administration (2 Years, Diploma)

CYPRUS COLLEGE

 • · Αισθητική (2 Έτη ∆ίπλωμα)
 • ·Αισθητική (3 Έτη, Πλήρους Φοίτησης ή 6 Έτη Μερικής Φοίτησης, Ανώτερο ∆ίπλωμα)
 • · Business Administration (2 Years, Full Time or 4 Years Part Time, Diploma) – Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
 • · Computer Technology (2 Years, Full Time or 4 Years Part Time, Diploma) – Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική
 • · Hotel Management (3 Years, Higher Diploma)
 • · Office Administration (2 Years, Diploma) – Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική
 • · Βοηθός Οδοντιατρείου (2 Έτη Πλήρους Φοίτησης ή 4 Έτη Μερικής Φοίτησης,  ∆ίπλωμα)
 • ·Ακτινογράφος– ∆ιαγνωστική (2 Έτη Πλήρους Φοίτησης ή 4  Έτη Μερικής Φοίτησης,  ∆ίπλωμα) CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT
 • · Business Administration (1 or 2 Years, Master in Business Administration)
 • ·Public Sector Management (2 Years, Master in Public Sector Management)
 • · Educational Leadership and Management (1 or 2 Years, Master of Science)
 • · Εκπαιδευτική Ηγεσία και ∆ιοίκηση (1 ή 2 έτη, MSc στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και ∆ιοίκηση)
 • · Human Resource Management and Organizational Be haviour (1 or 2 Years, Master of  Science)
 • · Shipping Management (1 or 2 Years, Master of Science)
 • ·Finance and Banking (1 or 2 Years, Master of Science)
 • · Management (1 or 2 Years, Master of Science)

FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

 • · Αισθητική Και Φροντίδα Ομορφιάς (2 Έτη,  ∆ίπλωμα, Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων) · Audio Visual Communication (2 Years, Diploma, System of Credits)
 • · Secretarial Studies (2 Years, Diploma, System of Credits)
 • · Travel, Tourism and Hotel Management (2 Years, Diploma, System of Credits)
 • · Fashion Design (2 Years, Diploma, System of ECTS)

GLOBAL INTERNATIONAL COLLEGE

 • · Business Administration (4 Years, Bachelor of Arts)
 • · Business Administration (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma)
 • · Executive Secretarial Studies (One Year plus a Certificate from an Appropriate One -Year Programme of Study as a Prerequisite, Diploma)
 • ·Secretarial and Office Administration  Studies (1 Year, Certificate)
 • ·Office Management (1 Year Full-Time or 3 Years Part-Time, Plus a Diploma from an Appropriate 2 Year Programme of Study as a Prerequisite, Higher Diploma)
 • ·Υπηρεσίες Ασφάλειας και Προστασία Προσώπων (1 Έτος, Πλήρους Φοίτησης ή 2 Έτη Μερικής Φοίτησης Πιστοποιητικό)
 • ·Υπηρεσίες Ασφάλειας καιΠροστασία Προσώπων (1 Χρόνος Πλήρους Φοίτησης ή 2  Χρόνια Μερικής Φοίτησης συν πιστοποιητικόαπό μονοετές πρόγραμμα ως προαπαιτούμενο, ∆ίπλωμα)

INTERCOLLEGE

 • · Accounting (2 Years, Diploma)
 • ·Aesthetics and Beauty Therapy (2 Years, Diploma)
 • ·Banking and Finance (2 Years, Diploma)
 • ·Business Administration (G eneral) (2 Years, Diploma)
 • · Clinical Psychology (3 Year s, Master of Science)
 • · Τεχνολογία Υπολογιστών (2 Έτη,  ∆ίπλωμα)
 • ·Τεχνολογία της Πληροφορικής(2 Έτη, ∆ίπλωμα)
 • ·Culinary Arts (2 Years, Diploma)
 • ·Hospitality Management (Hotel and Restaurant Operations), (2 years, Diploma)
 • ·Law (2 Years, Diploma)
 • ·Office Administration (2 Years, Diploma )
 • · Pre-Medical (2 Years, Diploma)
 • ·Sports Science (4 Years, Bachelor of Science)
 • ·Sociology (18 Months Master of Arts)
 • ·Travel and Tourism Managementν (2 Years, Diploma)

KESCOLLEGE

 • ·Αισθητική (2  Έτη, ∆ίπλωμα)
 • ·Business Studies (3 years, plus an optional foundation year, Higher Diploma)
 • ·Food Preparation and Cu linary Arts (3 Years, Plus  an Optional Foundation Year, Higher  Diploma)
 • ·Hotel Management (3 Years, Plus an Optional Foundation Year, Higher Diploma)
 • ·Ιατρικοί Επισκέπτες (2  Έτη,  ∆ίπλωμα)
 • · Office Administration and Secretarial Studies (3 Years, Plus an Optional Foundation

Year, Higher Diploma)

 • ·Τεχνικοί Φαρμακείου (2 Έτη, ∆ίπλωμα)

SUSINI COLLEGE

 • ·Aesthetics and Beauty Therapy (2 Years, Diploma)  

THE CYPRUS INSTITUTE OF MARKETING (Λευκωσία)

 • · Business Administration (1 Year, Full – Time or 2 Years, Part – Time, Master of  Business Administration)

THE PHILIPS COLLEGE

 • ·Accounting and Finance (4 Years, Bachelor of Arts)
 • ·Business Studies (4 Years, Bachelor of Arts)
 • ·Information Technology (4 Years, Bachelor of Science)
 • ·Law (1 Year, Certificate)
 • ·Public Relations (4 Years, Bachelor of Arts)

VLADIMIROS KAFKARIDES SCHOOL OF DRAMA

 • · Ηθοποιία (3 Έτη, Ανώτερο ∆ίπλωμα) - in Greek

 

ΛΕΜΕΣΟΣ

 CDA COLLEGE

 • ·Executive Secretarial Studies (1 Year, Plus a certificate from an appropriate one-year

Program of study as a Pre-requisite, Diploma)

 • · Secretarial Studies (1 Year, Certificate)
 • · Office Administration (1 Year, Plus a diploma from an appropriate two year programme of study as a prerequisite, Higher Diploma)
 • · Travel and Tourism Administration (2 Years, Plus an Optional Foundation Year,

Diploma)

 • · Business Administration (4 Years, Plus Optional Foundation Year, Bachelor of Arts)

CYPRUS COLLEGE

 • ·Business Administration (2 Years Full - Time or 4 Years Part - Time, Diploma)
 • ·Computer Technology (2 Years Full - Time or 4 Years Part- Time, Diploma)
 • · Office Administration (2 Years Full - Time or 4 Years Part - Time, Diploma)
 • · Αισθητική (2 Έτη Πλήρους Φοίτησης ή 4 Έτη Μερικής Φοίτησης, ∆ίπλωμα)

FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

 • ·Business Studies (2 Years, Diploma system of ECTS)
 • ·Computer Studies (2 Years,  Diploma, System of Credits)
 • · Secretarial Studies (2 Years, Diploma, System of Credits)
 • ·Graphic and Advertising Design (2 Years, Diploma, System of ECTS)
 • · Interior Design (2 Years, Diploma, System of ECTS)

INTERCOLLEGE

 • ·Accounting (2 Years, Diploma)
 • ·Banking and Finance (2 Years, Diploma)
 • ·Business Administration (General) (2 Years, Diploma)
 • ·Business Administration with Concentration in Management Information Systems (2 Years, Diploma)
 • ·Business Administration with Concentration in Marketing (2 Years, Diploma)
 • ·Communications (2 Years, Diploma)
 • ·Computer Science (2 Years, Diploma)
 • ·Hospitality (Hotel) Management (2 Years, Diploma)
 • ·Hospitality (Hotel) Management (4 Years, Bachelor of Science)
 • ·Hotel and Tourism Management (2 Years, Diploma)
 • ·Office Administration (2 Years, Diploma)
 • ·Travel and Tourism Management (2 Years, Diploma)

THE LIMASSOL COLLEGE

 • · Αισθητική ( 2 Έτη συν 1 έτος προπαρασκευαστικό, ∆ίπλωμα)
 • · ∆ιαιτολογία και ∆ιατροφή (4 Ετη, Πτυχίο)
 • · Αισθητική και Κοσμητολογία (4 Έτη,  Πτυχίο)

SUSINICOLLEGE

 • · Aesthetics and Beauty Therapy (2 Years, Diploma)
 • · Applied Aesthetics and Beauty Therapy (1 Year, with a prer

equisite of an appropriate 2 year programme of study, Higher Diploma)

THE CTL EUROCOLLEGE

 • · Business Administration (4 Years, Plus an Optional Foundation Year, Bachelor of Arts)
 • · Business Administration (2 Years, Diploma)
 • ·Hotel Administration (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma)
 • ·Travel and Tourism Management (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma)
 • · Hospitality Management (4 Years, Plus an Optional Foundation Year, Bachelor of Arts)
 • · E-Business (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma)

 

ΛΑΡΝΑΚΑ

CDA COLLEGE

 • · Αισθητική (2  Έτη, ∆ίπλωμα)
 • ·Executive Secretarial Studies (1 Year, Plus a certificate from an appropriate one-year

Program of study as a Pre-requisite, Diploma)

 • ·Secretarial Studies (1 Year, Certificate)
 • ·Office Administration (1 Year, Plus a diploma from an appropriate two year programme of study as a prerequisite, Higher Diploma)
 • · Travel and Tourism Administration (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma)

INTERCOLLEGE

 • ·Business Administration (General) (2 Years, Diploma)
 • ·Business Administration with Concentration in Management Information Systems  (2 Years, Diploma)
 • ·Business Administration with Concentration in Marketing (2 Years, Diploma)
 • ·Computer Engineering (2 Years, Diploma)
 • ·Computer Science (2 Years, Diploma)
 • ·Hospitality (Hotel) Management (2 Years, Diploma)
 • ·Hospitality (Hotel) Management (4 Years, Bachelor of Science)
 • ·Hotel and Tourism Management (2 Years, Diploma)
 • ·Office Administration (2 Years, Diploma)
 • ·Travel and Tourism Management (2 Years, Diploma)
 • · Νηπιαγωγικά (2 Years, Diploma) - in Greek
 • ·Βρεφονηπιοκομικά και Παιδοκομικά (2 Έτη, ∆ίπλωμα) - in Greek

P.A COLLEGE

 • ·Business Administration (4 Years full-time or 5 Years part-time, Bachelor of Arts)
 • ·Business Computing (4 Years full-time or 5 Years part-time, Bachelor of Science)

 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ- ΣΩΤΗΡΑ

– FAMAGUSTA SOTIRA ATLANTIS COLLEGE

 • ·Αισθητική  (2 Έτη, ∆ίπλωμα)

INTERNAPA COLLEGE

 • ·Culinary Arts (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma)
 • ·Hospitality and Tourism Management (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma)
 • ·Hospitality and Tourism Management (4 Years, Plus an Optional Foundation Year,  Bachelor of Arts)
 • ·Business Administration (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma)Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

350