Αξιολογημένος από το ΣΕΚΑΠ ο κλάδος Travel and Tourism Management του KES COLLEGE


Το KES COLLEGE ανακοινώνει ότι έχει λάβει μια ακόμη αξιολόγηση από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.).

Η αξιολόγηση αφορά τον Κλάδο Travel & Tourism Management (3 χρόνια, Ανώτερο Δίπλωμα)

Ως εκ τούτου, οι φοιτητές του κλάδου αυτού πέραν του πιστοποιημένου επιπέδου σπουδών θα επωφελούνται επιπλέον και της Κρατικής Χορηγίας για κάθε χρόνο φοίτησης.

Στο KES COLLEGE προσφέρονται επίσης και οι πιο κάτω Αξιολογημένοι – Πιστοποιημένοι κλάδοι:

  • Αισθητική (2 χρόνια, Δίπλωμα)
  • Κλάδος Ιατρικών Επισκεπτών (2 χρόνια, Δίπλωμα)
  • Κλάδος Βοηθών (Τεχνικών) Φαρμακείου (2 χρόνια, Δίπλωμα)
  • Διοίκηση Γραφείου & Γραμματειακές Σπουδές (3 χρόνια, Ανώτερο Δίπλωμα)
  • Business Studies (3 χρόνια, Ανώτερο Δίπλωμα)
  • Μαγειρική & Γαστρονομικές Τέχνες (3 χρόνια, Ανώτερο Δίπλωμα)
  • Hotel Management (3 χρόνια, Ανώτερο Δίπλωμα)

Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, το KES COLLEGE προσφέρει πλέον 8 Αξιολογημένα – Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


129