Αλλαγές στη λειτουργία κολεγίων στην Ελλάδα, αναγνωρίζονται τα μεταπτυχιακά


Η πρώτη σημαντική αλλαγή είναι ότι αναγνωρίζονται επίσημα οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που εκδίδουν κολέγια στην Ελλάδα.Επίσης, αναγνωρίζεται η δυνατότητα συνεργασίας με πανεπιστήμια και άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, με την προϋπόθεση ότι τα ιδρύματα είναι πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς που θα ορίσει το υπουργείο Παιδείας.
Με αυτό τον τρόπο, όπως ερμηνεύεται από τους ιδιοκτήτες των κολεγίων, αίρεται η προϋπόθεση που υπήρχε έως σήμερα, με την οποία για να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών θα πρέπει το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο να είναι αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό ΑΕΙ.

Είναι γνωστό εξάλλου ότι με το Μνημόνιο 3, με το οποίο συμπληρώθηκε ο νόμος περί κολεγίων, οι απόφοιτοι κολεγίων στην Ελλάδα θα μπορούν να διεκδικούν θέσεις πτυχιούχων ανώτατης σχολής στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Θα μπορούν επίσης να διεκδικούν προαγωγή ή μισθολογική αναβάθμιση, να μετέχουν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ ή άλλων Οργανισμών και να έχουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα που ισχύουν για τους απόφοιτους ελληνικών πανεπιστημίων.
Στο άρθρο 7 τονίζεται ότι «τα κολέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ' αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών». Ο νόμος, τέλος, προβλέπει ότι τα κολέγια και όλα τα άλλα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια θα πρέπει να λάβουν νέες άδειες λειτουργίας έως τις 31 Αυγούστου 2013.
Πηγές του υπουργείου Παιδείας διευκρίνιζαν ότι με τις ρυθμίσεις δεν θίγεται ο δημόσιος χαρακτήρας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι στο Μεσοπρόθεσμο είχε ρυθμιστεί τι είναι τα κολέγια αλλά και η διαδικασία με την οποία δίδεται η επαγγελματική τους ισοδυναμία.
Τώρα -διευκρινίζεται- στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αυτό που επαναδιατυπώθηκε για να γίνει πιο ξεκάθαρο, είναι ότι οι απόφοιτοι κολλεγίων μπορούν να αποκτήσουν την επαγγελματική τους ισοδυναμία σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου, που αναφέρει λεπτομερώς τη διαδικασία.
Δηλαδή υπό τον κίνδυνο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά και μετά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2005 και το 2007, η κυβέρνηση διασφαλίζει οριστικά τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των κολεγίων, χωρίς όμως να θίγει τον δημόσιο χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


119