Αλλαγές στην ηλικία συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών Δημοτικής


ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Α ΠΟΛΗ*  

Ο νέος περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2012 [ Ν 216 (Ι)/2012 ], που ψήφισε η Βουλή το Δεκέμβριο του 2012, για συμμόρφωση με το Μνημόνιο, διαφοροποιεί την ηλικία συνταξιοδότησης των δασκάλων ως εξής:

 

1. Ηλικία υποχρεωτικής συνταξιοδότησης. [ Άρθρο 9 (4)  ]

1.1 Δάσκαλος ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των 60 ετών μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2013 και 31ης Αυγούστου 2014 αφυπηρετεί υποχρεωτικά σε ηλικία εξήντα ετών και έξι μηνών. [ 60,5 έτη ]

1.2 Δάσκαλος ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των 60 ετών μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2014 και 31ης Αυγούστου 2015 αφυπηρετεί υποχρεωτικά σε ηλικία εξήντα ενός ετών. [ 61 έτη ]

1.3 Δάσκαλος ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των 60 ετών μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 και 31ης Αυγούστου 2016 αφυπηρετεί υποχρεωτικά σε ηλικία εξήντα ενός ετών και 6 μηνών. [ 61,5 έτη ]

1.4 Δάσκαλος ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των 60 ετών κατά ή μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2016 αφυπηρετεί υποχρεωτικά σε ηλικία εξήντα δύο ετών . [ 62 έτη ]

Σημείωση

Εκ του Νόμου συνάγεται ότι όσοι συμπληρώνουν την ηλικία των 60 ετών πριν ή κατά την 31η Αυγούστου 2013 αφυπηρετούν υποχρεωτικά σε ηλικία 60 ετών χωρίς καμιά παράταση.

2. Ηλικία οικειοθελούς πρόωρης συνταξιοδότησης [ Άρθρο 10 + πίνακας 2]

2.1 Η ηλικία θεμελίωσης δικαιώματος κυβερνητικής σύνταξης για δάσκαλο που συμπλήρωσε την ηλικία των 45 ετών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013, παραμένει ως έχει. [ 45 έτη ]. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται όσοι δάσκαλοι γεννήθηκαν τα έτη 1953 έως 1967 . Συνάδελφοι της ομάδας αυτής έχουν το δικαίωμα αφυπηρέτησης μόλις συμπληρώσουν τα 45 έτη. Μόλις αφυπηρετήσουν πρόωρα εισπράττουν το εφάπαξ, ενώ η σύνταξη αρχίζει να τους καταβάλλεται σε ηλικία 55 ετών.

2.2 Η ηλικία θεμελίωσης δικαιώματος κυβερνητικής σύνταξης για δάσκαλο που συμπληρώνει την ηλικία των 45 ετών μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου  και της 31ης Δεκεμβρίου του 2013 είναι τα 45,5 έτη. Αυτό σημαίνει ότι η ελάχιστη ηλικία καταβολής του εφάπαξ όσων δασκάλων γεννήθηκαν το 1968 είναι τα 45,5 έτη και η ελάχιστη ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης τους, σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης, είναι τα 55,5 έτη. 

2.3 Η ηλικία θεμελίωσης δικαιώματος κυβερνητικής σύνταξης για δάσκαλο που συμπληρώνει την ηλικία των 45 ετών μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου  και της 31ης Δεκεμβρίου του 2014 είναι τα 46 έτη. Αυτό σημαίνει ότι η ελάχιστη ηλικία καταβολής του εφάπαξ όσων δασκάλων γεννήθηκαν το 1969 είναι τα 46 έτη και η ελάχιστη ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης τους, σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης, είναι τα 56 έτη. 

2.4 Η ηλικία θεμελίωσης δικαιώματος κυβερνητικής σύνταξης για δάσκαλο που συμπληρώνει την ηλικία των 45 ετών μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου  και της 31ης Δεκεμβρίου του 2015 είναι τα 46,5 έτη. Αυτό σημαίνει ότι η ελάχιστη ηλικία καταβολής του εφάπαξ όσων δασκάλων γεννήθηκαν το 1970 είναι τα 46,5 έτη και η ελάχιστη ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης τους, σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης, είναι τα 56,5 έτη. 

2.5 Η ηλικία θεμελίωσης δικαιώματος κυβερνητικής σύνταξης για δάσκαλο που συμπληρώνει την ηλικία των 45 ετών μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου  και της 31ης Δεκεμβρίου του 2016 είναι τα 47 έτη*. Αυτό σημαίνει ότι η ελάχιστη ηλικία καταβολής του εφάπαξ όσων δασκάλων γεννήθηκαν το 1971 είναι τα 47 έτη και η ελάχιστη ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης τους, σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης,  είναι τα 57 έτη. 

2.6 Η ηλικία θεμελίωσης δικαιώματος κυβερνητικής σύνταξης για δάσκαλο που συμπληρώνει την ηλικία των 45 ετών μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου  και της 31ης Δεκεμβρίου του 2017 είναι τα 47,5 έτη. Αυτό σημαίνει ότι η ελάχιστη ηλικία καταβολής του εφάπαξ όσων δασκάλων γεννήθηκαν το 1972 είναι τα 47,5 έτη και η ελάχιστη ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης τους, σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης, είναι τα 57,5 έτη. 

2.7 Η ηλικία θεμελίωσης δικαιώματος κυβερνητικής σύνταξης για δάσκαλο που συμπληρώνει την ηλικία των 45 ετών μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου  και της 31ης Δεκεμβρίου του 2018 είναι τα 48 έτη. Αυτό σημαίνει ότι η ελάχιστη ηλικία καταβολής του εφάπαξ όσων δασκάλων γεννήθηκαν το 1973 είναι τα 48 έτη και η ελάχιστη ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης τους, σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης, είναι τα 58 έτη. 

2.8 Η ηλικία θεμελίωσης δικαιώματος κυβερνητικής σύνταξης για δάσκαλο που συμπληρώνει την ηλικία των 45 ετών μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου  και της 31ης Δεκεμβρίου του 2019 είναι τα 48,5 έτη. Αυτό σημαίνει ότι η ελάχιστη ηλικία για καταβολή του εφάπαξ όσων δασκάλων γεννήθηκαν το 1974 είναι τα 48,5 έτη και η ελάχιστη ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης τους, σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης, είναι τα 58,5 έτη. 

2.9 Η ηλικία θεμελίωσης δικαιώματος κυβερνητικής σύνταξης για δάσκαλο που συμπληρώνει την ηλικία των 45 ετών μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου  και της 31ης Δεκεμβρίου του 2020 είναι τα 49 έτη. Αυτό σημαίνει ότι η ελάχιστη ηλικία για καταβολή του εφάπαξ όσων δασκάλων γεννήθηκαν το 1975 είναι τα 49 έτη και η ελάχιστη ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης τους, σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης, είναι τα 59 έτη. 

2.10 Η ηλικία θεμελίωσης δικαιώματος κυβερνητικής σύνταξης για δάσκαλο που συμπληρώνει την ηλικία των 45 ετών μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου  και της 31ης Δεκεμβρίου του 2021 είναι τα 49,5 έτη. Αυτό σημαίνει ότι η ελάχιστη ηλικία για καταβολή του εφάπαξ όσων δασκάλων γεννήθηκαν το 1976 είναι τα 49,5 έτη και η ελάχιστη ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης τους, σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης, είναι τα 59,5 έτη. 

2.11 Η ηλικία θεμελίωσης δικαιώματος κυβερνητικής σύνταξης για δάσκαλο που  συμπληρώνει την ηλικία των 45 ετών κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2022 είναι τα 50 έτη. Αυτό σημαίνει ότι η ελάχιστη ηλικία για καταβολή του εφάπαξ όσων δασκάλων γεννήθηκαν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 1977 είναι τα 50 έτη και η ελάχιστη ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης τους, σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης είναι τα 60 έτη. 

Ύψος συνταξιοδοτικών ωφελημάτων

Για το ύψος των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που προνοείται στη νέα νομοθεσία θα αναφερθούμε με λεπτομέρεια σε προσεχές ξεχωριστό άρθρο.
ΒΓΓ ΑΚΙΔΑ Υπεύθυνος Τομέα ΤεκμηρίωσηςComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter35