Αλλάζει η ημερομηνία εξέτασης για απόκτηση πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας


Η Υπηρεσία Εξετάσεων, κατόπιν πολλών αιτημάτων από ενδιαφερόμενους φοιτητές – κατοίκους του εξωτερικού για διοργάνωση των πιο πάνω εξετάσεων πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, ανακοινώνει ότι η εξέταση για Πιστοποίηση της Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας θα διεξάγεται στο εξής κατά το δεύτερο μισό του μηνός Σεπτεμβρίου.

Ως εκ τούτου, η ημερομηνία για την εξέταση του Φθινοπώρου 2015, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 7/11/2015, μετατίθεται στις 19/9/2015.

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 22 Ιουνίου 2015 μέχρι 20 Ιουλίου 2015.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

Εαρινή περίοδος

Ημερομηνία: Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Υποβολή Αιτήσεων: 5 Ιανουαρίου μέχρι 2 Φεβρουαρίου 2015

Ώρες Γραπτής Εξέτασης: 9:30-12:00

Χειμερινή περίοδος

Ημερομηνία: Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Υποβολή Αιτήσεων: 22 Ιουνίου μέχρι 20 Ιουλίου 2015

Ώρες Γραπτής Εξέτασης: 9:30-12:00

Για περισσότερες πληροφορίες, στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων: www.moec.gov.cy/ypexams

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


77