Αναβάλλεται για τις 2 Δεκεμβρίου η εξέταση για πλήρωση 2 θέσεων Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης


Γραπτή Εξέταση σύμφωνα με τον Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 2015 (Ν. 114(Ι)/2015) για την πλήρωση δύο (2) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 4967 – ημερ. 23/09/2016).

Με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής η γραπτή εξέταση για την πλήρωση δύο (2) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2017, αναβάλλεται.

2. Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της υπό αναφορά εξέτασης καθορίζεται το Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017.

3. Σημειώνεται ότι η εξέταση αυτή θα είναι κοινή για τις ακόλουθες θέσεις:

  • · Δύο (2) θέσεις Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 4967 – ημερ. 23/09/2016).
  • · Μία (1) θέση Λειτουργού Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 4988 – ημερ. 25/11/2016).
  • · Δύο (2) θέσεις Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5056 – ημερ. 11/08/2017).
  • · Δύο (2) θέσεις Λειτουργού Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5056 – ημερ. 11/08/2017).

4. Οι ώρες εξέτασης, τα εξεταζόμενα θέματα, η εξεταστέα ύλη, το πρόγραμμα της εξέτασης καθώς και όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες παραμένουν οι ίδιες, όπως σας έχουν ήδη GG.ΕΓ/ΕΞ/ΤΠ/Λειτουργός Περιβάλλοντος_30_09_2017 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 1434 Λευκωσία Τηλ: 22 806 360 φαξ: 22 22427562 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy γνωστοποιηθεί με διπλοσυστημένη επιστολή, ημερομηνίας 21/7/2017, την οποία θα πρέπει να φέρετε μαζί σας κατά την ημέρα της εξέτασης.

5. Επισημαίνεται ότι για όσους υποψηφίους έχουν υποβάλει αίτηση και για τις θέσεις Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου η εξέταση θα πραγματοποιηθεί, κανονικά, στις 23/09/2017, όπως έχει ήδη προγραμματιστεί.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


155