Αναδρομικές προαγωγές σε Διευθυντή


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα:

Οι πιο κάτω εκπαιδευτικοί λειτουργοί, οι οποίοι είχαν προαχθεί από την 1η Μαρτίου 2013 στη μόνιμη θέση Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (γνωστοποίηση αρ. 280 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4692 και ημερ. 2 Μαΐου 2013) και των οποίων η προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο, προάγονται στην ίδια θέση αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2013:

Λουκάς Παπαντωνίου (ΠΜΠ.8735)

Πολύκαρπος Γιάννακας (ΠΜΠ.10266)

Σωκράτης Χατζηευαγγέλου (ΠΜΠ.9888)

Κυριάκος Παπαβασιλείου (ΠΜΠ.6713
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


43