Αναδρομικές προαγωγές στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία


Σύμφωνα με δημοσίευμα της Επίσημης Εφημερίδας της Κυβέρνησης ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2014:  

Η κα Χρύσω Χριστοφόρου, η οποία είχε προαχθεί στις 15 Απριλίου 2011 στη μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση (γνωστοποίηση αρ. 595 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4545 και ημερομηνία 8 Ιουλίου 2011) και της οποίας η πιο πάνω προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, προάγεται στην ίδια θέση, αναδρομικά, από 15 Απριλίου 2011.

Η κα Ερασμία Ρουσιά, προάγεται στη μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση, αναδρομικά, από 15 Απριλίου 2011 (Προσφυγή Αρ. 569/2011-1. Ρουσιά Ερασμία, 2. Αριστείδου Αριστείδης Vs Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


180