Αναδρομική προαγωγή Ελένης Χατζηκακού


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα:

 Η Ελένη Χατζηκακού, η οποία είχε προαχθεί αναδρομικά στις 5 Μαρτίου 2008 στη μόνιμη θέση Προϊστάμενου Τομέα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για την Επιμόρφωση (γνωστοποίηση αρ. 373 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4702 και ημερομηνία 21 Ιουνίου 2013) και της οποίας η πιο πάνω προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο, προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από τις 5 Μαρτίου 2008.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter28