Αναδρομική προαγωγή και υπεράριθμες προαγωγές στην εκπαιδευτική υπηρεσία


Σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας:  

Η κ. Ελένη Μελή, προάγεται στη μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, αναδρομικά, από την 1η Σεπτεμβρίου 2006 (Προσφυγή Αρ. 2243/2006 και Α.Ε. Αρ.7/2010- Vs Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας).

Aριθμός 174  

Ο κ. Κυριάκος Τηλεμάχου προάγεται, πάνω σε υπεράριθμη βάση, δυνάμει του άρθρου 37(Α) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2014, στη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση, αναδρομικά, από 1η Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι 12 Οκτωβρίου 2011, που είναι η ημερομηνία πρόωρης αφυπηρέτησής του.

Ο κ. Αριστείδης Αριστείδου προάγεται, πάνω σε υπεράριθμη βάση, δυνάμει του άρθρου 37(Α) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2014, στη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, αναδρομικά, από 1η Σεπτεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011, που είναι η ημερομηνία πρόωρης αφυπηρέτησής του.
Aριθμός 175
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


209